Gesu’ Gie f’daru bhala Profeta imma ma kienx milqugh!

1. Il-Vara tas-Sultana Taghna : f’postha fin-Nicca.

2. Nistennew Settembru 2018 : Celebrazzjoni tal-Inkurunazzjoni marbuta ma’ Gimgha Katekezi fuq is-Sagramenti.

 Grazzi lil Kulhadd : il-Parruccani kollha, intom li tissapportjawna. Grazzi lil Assistent Kummissarju u l-Korp tal-Pulizija, lis-Sindku u lill-Kunsilliera.

 Grazzi lil Kunsill Pastorali Parrokkjali, lil Kummissjoni Festi, lis-Socjeta’ Filarmonika Sliema, lis-Surmast tal-Banda u lil Muzicisti u l-Kantanti, lil Ghaqda tan-Nar, lil Grupp tal-Armar, lil Kor tal-Parrocca, u lill-Abbatini tas-servizz, lill-Kummissjonijiet kollha tal-Knisja tad-dedikazzjoni, lil Benefatturi, lil Grupp ta’ Santa Martha tal-indafa.

 Grazzi lil Isqfijiet, Sacerdoti, il-Gwardjan u l-Fraternita’ tal-Patrijiet.

3. Fid-29 ta’ Settembru nilqghu lil Arcisqof Mons Charles J. Scicluna ghall-Inkurunazzjoni.

4. Minn dak in-nhar, il-Parrocca Frangiskana tibda tissejjah Santwarju. Dan mhux sempliciment Titlu, izda huwa Impenn li Inkabbru iktar id-devozzjoni lejn is-Sultana Taghna tal-Qalb Helwa ta’ Gesu’.

5. Il-Kummissjoni Festi tavza :
a) Il-Gabra li saret fid-dhul tal-Purcissjoni kienet €1,150
b) Tixtieq ukoll tirringrazzja lil kulhadd li b’xi mod ghen fl-organizzazjoni tal-Festa.
c) Nhar is-27 ta’ Lulju ser isir BBQ fil-Bitha tal-Kunvent (wiehed minn tlieta) ghas-sajf b’risq il-Festa ta’ Settembru. Bookings miftuha. Inheggu biex nattendu.

 

Fr Paul Attard ofm
Kappillan

Mob: 7953 7719.