Ħsieb spiritwali skont il-Liturġija tal-Ħadd. Sena A

A spiritual thought about the Sunday Liturgy