Qari tal-Liturġija tal-Festa tat-Tnissil bla tebgħa ta’ Marija.