FATHER’S DAY

1. L-Erbgħa 24 ta’ Ġunju : L-aħħar Erbgħa f’Ġieħ is-Sultana
tal-Qalb ta’ Ġesu’. Wara l-Quddiesa ta’ filgħaxija tiddaħħal
l-Istatwa fin-Niċċa.


2. Il-Ħamis 25 ta’ Ġunju : 6.00pm Adorazzjoni. 6.30pm
Quddiesa.


3. Il-Grupp taż-Żgħażagħ : Għaddej bir-‘Refurbishment’ tal-
Kamra tagħhom fiċ-Ċentru. Għadhom kif akkwistaw 2
‘Computers’. Ġentilment qed jitolbu jekk ħawnx min
għandu PS/2 (mhux USB) mouse u keyboard jew LCD
computer monitors li għadhom jaħdmu u m’għandux
bżonnhom. Jistgħu javviċinaw lil Kappillan.


4. Inkomplu nsegwu d-Direttivi fil-Knisja : U grazzi tal-
kooperazzjoni.


5. Il-Qrar : Isir qabel ma’ tidħol fis-Sagristija. Inżommu d-
distanza.


6. L-Uffiċċju Parrokkjali : Reġa’ fetaħ. It-Tnejn mill-5.00pm –
7.00pm. L-Erbgħa mill-9.45pm – 12.00pm.


7. Il-Kummissjoni Festi tavża : 7.30pm Bingo nhar t’Erbgħa u
l-Ħadd fil-Każin Banda Sliema.

Segwi Live Streaming mis-Santwarju Madonna tas-Sacro Cuor fuq:
www.skylinewebcams.com/…/slie…/sacro-cuor-parish-church.html

Il-Mulej jagħtikom is-Sliem

Fr Paul Attard ofm
Kappillan
Mob: 7953 7719.