FESTA TAL-INDULĠENZA TAL-PORZIUNCOLA
Il-Kungress Kapitulari wara l-Kapitlu Franġiskan ġie fi tmiemu.
Il-Ministru Provinċjal Patri Twanny Chircop ofm qassam il-familji fid-djar tagħna.
Hawn tas-Sliema se nkunu 6 Patrijijet :
• Fr Paul Attard ofm – Gwardjan, Rettur, Kappillan u Direttur taċ-Ċentru Parrokkjali.
• Fr Stephen Sciberras ofm – Vigarju, Viċi Kappillan, Ekonomu.
• Fr Norbert Ellul Vincenti ofm – Kronista u Ħidma Pastorali.
• Fr Charles Diacono ofm – Viċi Kappillan u Ħidma Pastorali.
• Fr Mark Enriquez ofm – Kappillan tas-Sorijiet Franġiskani
Msida u Ħidma Pastorali.
• Fr Joseph Caruana ofm – Viċi Kappillan, Sagristan, Direttur
tal-Abbatini u Prokuratur tal-Festa.
NIRRINGRAZZJAW LIT-3 PATRIJIET
LI SE JĦALLU DIN IL-KOMUNITA’
• Fr Paul Galea ofm – Ħamrun : Assistent Spiritwali tal-OFS
u Ħidma Pastorali.
• Fr Clive Camilleri ofm – Rabat : Mastru tal-Postulanti,
Assistent Direttur tal-Vokazzjonijiet, Assistent taż-Żjara
Franġiskana u Vigarju.
• Fra Lorrie Zerafa ofm – Rabat : Definitur Provinċjali,
Direttur tal-Vokazzjonijiet, Assistent Mastru tal-Postulanti,
Żjara Franġiskana, Assistent Kummissarju tal-Art Imqaddsa
u Direttur tal-Abbatini.
NB. It-Trasferimenti jsiru sas-17 ta’ Awwissu 2020.
DIRETTIVI ĠODDA GĦALL-ĦARSIEN TA’ SAĦĦITNA :
Distanza Soċjali ta’ 2 metri / l-użu tas-sanitizers u disinfettar tal-post / tintlibes il-Maskra jew Visor / it-tqarbin fil-post fuq l-idejn.
• Niftakru li fil-Knisja jkollna wkoll persuni vulnerabbli.
• Minħabba ċ-ċirkustanzi preżenti, il-Pellegrinaġġi għal din is-sena ġew imħassra.
Il-Mulej Jagħtikom is-Sliem
Fr Paul Attard ofm
Kappillan
Mob: 7953 7719.