Tahdita minn Peter Darmanin bis-suggett “Kemm hi helwa il-weghda tieghek, o Alla”, fis-Sala tal-OFS, hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan, fis-6.30pm. Kulhadd huwa mistieden jattendi.