1. It-Tnejn 29 ta’ Ġunju : Festa ta’ San Pietru u San Pawl.
Hija Festa Pubblika. Quddies fit-8.30am u fis-6.30pm.
2. Il-Ħamis 2 ta’ Lulju : 6.00pm Adorazzjoni. 6.30pm
Quddiesa.
3. Il-Ħadd 6 ta’ Settembru : 9.30am L-Ewwel Tqarbina.
4. Il-Ħadd 13 ta’ Settembru : 9.30am Il-Konfermazzjoni.
• Il-Ġenituri tal-Kandidati : Li ser jirċievu dawn is-Sagramenti
ser nibgħatulhom Ċirkulari bil-linji gwida tad-Djoċesi u
dettalji oħra.
• Il-Ġenituri ser ngħaddulhom materjal : Biex jgħadduh mat-
Tfal minħabba li uliedhom tilfu ħafna lezzjonijiet tal-
katekiżmu. Għalhekk il-Ġenituri huma mitluba jiċċekkjaw l-
Emejl għal dan il-materjal li ser jintbgħat mill-katekisti
tagħhom minn żmien għall-ieħor.
• Il-Kummissjoni Kateketika : Qed tħejji materjal għat-Tfal
kollha : Għalhekk, darba fil-ġimgħa ser jirċievu Emejl
b’materjal għall-etajiet differenti kif ukoll materjal ta’
għajnuna għall-ġenituri.
• Nirringrazzja lil Ġenituri / Kustodji tal-koperazzjoni.

5. Il-Ħadd 27 ta’ Settembru : Se tkun ġurnata għażiża għal
Parroċċa tagħna. Dak in-nhar, l-Istatwa Inkurunata tkun
għal qima fil-Knisja. Isir Quddies il-ġurnata kollha u
Pellegrinaġġ filgħaxija mat-toroq tal-Parroċċa. Dettalji iktar
‘il quddiem.
6. Il-Kummissjoni Festi tavża : Is-Sibt 4 ta’ Lulju, 8.00pm
BBQ b’risq il-Festa fil-Każin Banda Sliema. Prezz €15.
Bookings : Brian Vigar jew mill-Bar tal-Każin.

Segwi Live Streaming mis-Santwarju Madonna tas-Sacro Cuor fuq:
www.skylinewebcams.com/…/slie…/sacro-cuor-parish-church.html

Il-Mulej jagħtikom is-Sliem

Fr Paul Attard ofm
Kappillan
Mob: 7953 7719.