Ħsieb spiritwali skont il-liturġija tal-Ħadd.

A spiritual thought about the Sunday liturgy.