1. Tberik : Grazzi lil kull min qed jilqaghna ghandu. Esperjenza pozittiva hafna ghalina l-Patrijiet u ghal Abbatini. Niehdu gost hafna jekk taraw l-informazzjoni tal-‘booklet’ u jkollna membri godda f’xi Grupp jew Kummissjoni tal-Parrocca.

2. It-Tnejn : 9.30am Laqgha tal-Fratellanza tas-Sagrament fejn l-Ufficcju tal-Kappillan.
5.00pm Jerga’ jibda l-Katekizmu.

3. It-Tlieta : 7.00pm L-OFS ser jorganizza tahdita dwar “Il-Valur tal-Hajja” minn Joe Gatt, fis-Sala tal-OFS, hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan. Kulhadd huwa mistieden jattendi.

4. L-Erbgha : 7.00pm Laqgha tal-Ushers.

5. Il-Gimg]a : 7.00pm Il-Kummissjoni Pastorali Parrokkjali (K.P.P.) jiltaqa’ biex niddiskutu l -Programm tal-attivitajiet li jmiss fil-Parrocca.

6. Facebook : Bdejna facebook gdid tal-knisja. Issibuh b’dan l-isem: Parrocca Madonna tas -Sacro Cuor.

7. Il-Kummissjoni Festi tavza:

a. Nhar il-Gimgha 13 ta’ April sal-Hadd 14 ta’ April ser isir Bazaar fil-Kazin Banda Sliema mit-8am sat-8pm. Issibu affarijiet bi prezzijiet irhas.
b. Beda x-xoghol fuq il-Ktieb tal-Festa. Min jixtieq jirreklama fuq dan il-Ktieb jista’ jkellem lil xi membru tal-Kummissjoni Festi.

Il-Mulej Jaghtikom is-Sliem

Fr Paul Attard ofm

Kappillan
7953 7719.