Il-Valuri ta’ Kristu huma differenti minn dawk tad-dinja!
1. Il-Quddies u l-Funzjonijiet tas-Santwarju :
Tistgħu issegwuh minn fuq il-Facebook Page tal-Parroċċa. “Parroċċa Franġiskana Santwarju Madonna Sacro Cuor”.
2. Il-Ġabra Speċjali ta’ nhar il-Ħadd : Kienet €456.64. Nirringrazzjawkom.
3. Il-Ħamis 17 ta’ Frar : 5.30pm Adorazzjoni.
7.30pm Kors ta’ Kana.
4. L-Għaqda Volontarja Parrokkjali : “Il-Ħbieb tas-Santwarju”, tappella għall-membri ġodda, u ġentilment tfakkar lill-membri tagħha biex iġeddu l-Miżata għas-Sena 2022.
Il-Miżata tingħata lil Kaxxier, Peter Darmanin.
Tel: 2141 4750 / 9976 2775.
5. L-Animatur tal-Vokazzjonijiet Franġiskani Fra Lorrie Zerafa : Javża li l-Laqgħa li jmiss għall-Abbatini, Tfal u Adoloxxenti mill-knejjes Franġiskani se tkun is-Sibt 26 ta’ Frar mid-9.30am sal-11.30am fiċ-Ċentru San Franġisk il-Ħamrun (ħdejn il-Lidl).
• Ser jorganizza wkoll ‘LIVE-IN’ fir-Randan għaż-Żgħażagħ Subien bejn 16 – 30 sena, mill-Gimgħa 4 sal-Ħadd 6 ta’ Marzu fil-Kunvent tagħna r-Rabat.
Min hu interessat jara l-Poster fin-Notice Board.
6. Il-Kummissjoni Festi tavża : Li ser torganizza Bazaar fis-Sala t’isfel tal-Każin quddiem il-Knisja minn nhar il-Ġimgħa 18 ta’ Frar sal-Ħadd 20 ta’ Frar. Ħinijiet huma mit-8am sas-1p u mill-4pm sas-7.30ppm.
Il-Mulej Jagħtikom is-Sliem
Fr Paul Attard ofm
Kappillan/Gwardjan
TSL: 2131 3505 / 7953 7719.