1. Il-Ħadd 26 ta’ Mejju : 6.30am Issir il-Barka fuq dawk kollha li bdew bl-Armar tat-Toroq bi tħejjija għal Festa. 9.30am Nintroduċu lit-Tfal li ser jirċievu l-Ewwel Tqarbina.

2. Il-Ġabra għall-Karita’ : €529.41

3. Din il-ġimgħa : Jitkompla t-Tberik fi Triq ix-Xatt.

4. It-Tlieta 28 ta’ Mejju :
• 10.00am Tombla b’risq il-Kunvent. Prezz €12 inkluż kollox.
• 7.00pm L-OFS jiltaqa’ għat-Taħdita minn Tony Mahoney bis-suġġett “Kien għad m’hemmx l-ibħra l-kbar, meta tnissilt jien”. Kulħadd mistieden.
• 7.00pm Laqgħa fejn l-Uffiċċju tal-Kappillan għal “Messaġġiera tal-Mulej” (dawk li jqassmu materjal tal-Parroċċa fid-djar).
• 7.30pm Il-Leġjun ta’ Marija ser jorganizza Rużarju għal-Paċi fi Pjazza Sant’ Anna, ix-Xatt tas-Sliema.

5. L-Erbgħa 29 ta’ Mejju : 5.45pm Inkomplu bl-Erbgħat tal-Madonna.

6. Il-Ħamis 30 ta’ Mejju :
• 3.00pm Ċelebrazzjoni Marjana f’Casa Maria u t-Tberik tad-Dar tal-Anzjani.
• 6.30pm ‘Crowning tal-Madonna’ mit-Tfal tal-Katekiżmu organizzat mill-Kummissjoni Kateketika. Mistiedna t-Tfal u l-Ġenituri.

7. Il-Ġimgħa 31 ta’ Mejju : 7.00pm Laqgħa għal Ġenituri tat-Tfal tal-1 Tqarbina fejn l-Uffiċċju tal-Kappillan.

8. Il-Ġimgħa 7 ta’ Ġunju : Photo Hunt għat-Tfal u l-Adoloxxenti.
• 9.00am Quddies. 9.30am Photo Hunt. Timtela’ l-‘consent form’ tal-ġenituri. Għal aktar informazzjoni rrikorru għand is-Sur Tony Terribile jew l-Abbatini.

9. Patri Clive Camilleri : Ġie nominat Rettur ġdid tal-Kappella ta’ Ġesu’ Ħabib. Se jieħu post Patri Sandro Overend li assenjat għal Missjoni ta’ Bengħażi fil-Libja.

10. Kummissjoni Festa tavża :
• Il-Ħamis 6 ta’ Ġunju : 4pm Maratona ta’ Liedna tal-Festa fil-Maħżen. Ikun hemm ukoll ‘Italian Night’ fil-Bitħa tal-Kunvent. Bookings mill-Membri tal-Kumm. Festi.
• Il-Ġimgħa 7 ta’ Ġunju : Festa Publika. 10.00am Bingo English Breakfast il-Każin. Prezz €13. Jinkludi ikel u l-ktieb tal-bingo.
• Is-Sibt 8 u l-Ħadd 9 ta’ Ġunju : 8.00am – 8.00pm Bazaar il-Każin Banda Sliema. Min għandu xi affarijiet jista’ jgħaddihom lil Brian Vigar.

Il-Mulej Jagħtikom is-Sliem

Fr Paul Attard ofm
Kappillan

Mob: 7953 7719.