Kif għandek Tħobb lil Għadu tiegħek!
1. Il-Quddies u l-Funzjonijiet tas-Santwarju :
Tistgħu issegwuh minn fuq il-Facebook Page tal-Parroċċa. “Parroċċa Franġiskana Santwarju Madonna Sacro Cuor”.
2. Il-Ħamis 24 ta’ Frar : 5.30pm Adorazzjoni.
3. L-Erbgħa 2 ta’ Marzu : Ras ir-Randan.
8.30am Via Crucis. 5.30pm Via Crucis.
6.00pm Quddiesa Konċelebrata.
Fil-Quddies kollu isir it-Tqegħid tar-Rmied.
Matul ir-Randan ikun hemm il-Via Crucis kull nhar ta’ Erbgħa u nhar ta’ Ġimgħa fit-8.30am u fil-5.30pm.
4. Eżerċizzi Spiritwali fir-Randan 2022 : L-Ewwel Kors isir fl-ewwel ġimgħa tar-Randan bejn it-Tnejn 7 u l-Ġimgħa 11 ta’ Marzu. Il-Priedka ssir waqt il-Quddiesa tas-6.00pm. Il-Predikatur ikun Patri Anton Farrugia ofm. It-Tieni Kors isir fil-Ġimgħa tad-Duluri bejn it-Tnejn 4 u l-Ġimgħa 8 ta’ April waqt il-Quddiesa tad-9.00am. Il-Predikatur ikun Patri Walter Vassallo ofm.
5. Il-Fondazzjoni tixtieq tfakkar : Li bħalissa qed tappella għall-Fondi biex fuq is-Saqaf kollu tas-Santwarju jitqiegħed ‘MEMBRANE’ ġdid għax il-qadim m’għadux tajjeb.
Proġett li se jiswa madwar 26,000 Euro.
Mill-bidu tagħha, il-Fondazzjoni s’issa ġabret 150,211.66 Euro u ħarġet 143,927.56 Euro.
Jibqa’ bilanċ ta’ 6,284.10.
Kull għajnuna, żgħira kemm hi żgħira, tiġi apprezzata ħafna.
6. L-Animatur tal-Vokazzjonijiet Franġiskani Fra Lorrie Zerafa :
Se jorganizza Laqgħa għall-Abbatini, Tfal u Adoloxxenti mill-knejjes Franġiskani.
Kif ukoll ‘LIVE-IN’ fir-Randan għaż-Żgħażagħ Subien bejn 16 – 30 sena. Dettalji jinsabu fin-Notice Board.
Il-Mulej Jagħtikom is-Sliem
Fr Paul Attard ofm
Kappillan/Gwardjan
TEL: 2131 3505 / 7953 7719.