Ma tistax tkun bniedem ta’ talb jekk tobgħod lil ħuk!
1. Il-Ħadd 31 ta’ Lulju : 9.30am Waqt il-quddiesa se jkollna lil Luke Borg Filletti li jgħix barra minn Malta, ser jirċievi l-Ewwel Tqarbina.
2. Il-Fondazzjoni Tixtieq tfakkar : Li qed tiġbor il-Fondi biex jinbidel il-Membrane kollu tas-Saqaf tas-Santwarju. Id-Donazzjoni tiegħek tfisser ħafna għas-Santwarju tas-Sultana tagħna tal-Qalb ta’ Ġesu’. Is-Sultana tagħna tbierek il-ġenerożita’ tal-parruċċani tagħna.
3. It-Tlieta 26 ta’ Lulju :
Huwa s-60 Anniversarju mill-Mewt ta’ San Ġorġ Preca. Fis-7.30am u fis-7.00pm se jsiru Quddies fil-Kappella ta’ Sidtna Marija tal-Midalja Mirakoluża fil-Blata l-Bajda. Il-Kappella tkun miftuħa :
Bejn is-7.00am u 12.00pm. U bejn l-4.00pm u l-10.00pm. Kulħadd hu mistieden li jsib ħin biex jiġi jitlob quddiem il-fdalijiet ta’ San Ġorġ Preca.
Il-Mulej Jagħtikom is-Sliem
Fr Paul Attard ofm
Kappillan/Gwardjan
TEL: 2131 3505 / 7953 7719.