“Il-Mulej hu r-Ragħaj it-Tajjeb”

  1. Il-Papa Franġisku dan il-weekend ikun qed iżur l-Ungerija. Dan huwa l-41 vjaġġ tiegħu barra mill-Italja. Kien żar dan il-pajjiż sentejn ilu għall-għeluq tal-Kungress Ewkaristiku.  Nitolbu għalih.
  2. Mit-Tnejn 1 sal-Ġimgħa 5 ta’ Mejju : Il-Patrijiet Franġiskani se nkunu miġbura għall-Kapitlu Franġiskan.  Se jkollna magħna jmexxi l-Kapitlu l-Ġeneral tal-Ordni Padre Massimo Fusarelli ofm.  It-Tnejn filgħaxija ser iżur il-fraternita’ tagħna tas-Sliema.
  3. It-Tnejn 1 ta’ Mejju : Festa ta’ San Ġużepp Ħaddiem hija Festa Pubblika.  Il-ħin tal-Quddies ikun bħal ta’ fost il-ġimgħa :  Fis-7.00am, fid-9.00am u fis-6.30pm.  Dakinhar ma’ jkunx hemm klassijiet tal-Katekiżmu.
  4. It-Tlieta 2 ta’ Mejju : 00pm Taħdita minn Peter Darmanin bis-suġġett “Deheb u fidda m’għandix”.  Il-laqgħa ssir ħdejn l-Uffiċċju tal-Kappillan u hi miftuħa għal kulħadd.
  5. Il-Ġimgħa 5 ta’ Mejju : L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar aħna l-Patrijiet ma’ nkunux nistgħu nżuru l-Morda għall-Qrar u t-Tqarbin minħabba li nkunu qed nattendu l-Kapitlu Provinċjali.  Nippruvaw insibu ġurnata oħra biex inżuruhom.
  6. Il-Fondazzjoni tħeġġeġ lil kulħadd biex matul ix-xahar ta’ Mejju : Noffru ‘Bukkett Virtwali ta’ Fjuri’ permezz ta’ donazzjoni ta’ €5 għal Manutenzjoni tas-Santwarju.  L-ispejjeż huma kbar ħafna.  Is-Sultana tagħna tbierek il-ġenerożita’ tagħkom.
  7. Il-Fratellanza ‘Madonna tas-Sacro Cuor’ : Qed tiġbor id-donazzjonijiet annwali ta’ €5.  Jingħataw lil Ms Marianne Bonaci.
  8. Nirringrazzjaw lil dawk li għadhom qed ikunu ġenerużi bid-donazzjonijiet ta’ ikel għall-persuni li jiġu l-Uffiċċju Parrokkjali jitolbu l-għajnuna.

 

Il-Mulej Jagħtikom is-Sliem

Fr Paul Attard ofm

Kappillan / Gwardjan

TEL: 2131 3505 – 7953 7719