Il-Kappillan, Fr. Paul Attard OFM jixtieq ihabbar il-Programm tieghu ghal zmien ir-Randan, biex bhala parrocca nimxu l-mixja tar-Randan flimkien.