1. Il-Ħadd 24 ta’ April : Festa tal-Ħniena Divina.
5.30pm Adorazzjoni.
2. Ġimgħa ta’ Sagrifiċċju 2022 : Intemmet mall-Għid il-Kbir. Grazzi tal-Offerta li tajtu biex jiddisponu minnha s-Segretarjat Assistenza Soċjali tal-Azzjoni Kattolika.
3. It-Tlieta 26 ta’ April : 7.00pm Laqgħa pubblika fis-Santwarju. It-taħdita se jagħmilha Fr Stephen Sciberras ofm.
Il-laqgħa hi miftuħa għal kulħadd.
Tista’ wkoll tiġi segwita fuq il-Webcam tas-Santwarju.
4. Is-Sibt 30 ta’ April : 10.00am L-ewwel Laqgħa għal dawk it-Tfal bniet u subien li jixtiequ jiffurmaw parti mill-Kor tat-Tfal li se nwaqqfu fil-Parroċċa tagħna. Niltaqgħu l-Knisja.
5. Qed issir sejħa għall-Organist/a jew Pjanista/a :
Biex jakkumpanja l-Kor Parrokkjali waqt il-provi tal-kant u s-servizzi ta’ matul il-ġimgħa kif ukoll fi tmiem il-ġimgħa.
Min jaħseb li jista’ joffri dan is-servizz għandu jkellem lil-Kappillan.
6. Il-Fondazzjoni tirringrazzja : Lil dawk li qed jimpenjaw ruħhom joffru mill-qalb 1.00 (ewro) fil-ġimgħa għall-Manutenzjoni tas-Santwarju.
Is-somma miġbura s’issa hija ta’ 1,755.00 ewro.
Id-Donazzjoni tiegħek tfisser ħafna għas-Santwarju tas-Sultana tagħna tal-Qalb ta’ Ġesu’.
Is-Sultana tagħna tbierek il-ġenerożita’ tal-Parruċċani tagħna.
Il-Mulej jagħtikom is-Sliem
Fr Paul Attard ofm
Kappillan/Gwardjan
TEL: 2131 3505 / 7953 7719.