1. Il-Ġabra Speċjali għall-Knisja u l-Kunvent : Kienet €630.71. Dan il-weekend qed issir Prima b’risq il-kunvent. Biljetti minn fejn il-‘bookshop’. Nirringrazzjawkom.

2. Il-Ħadd 11 ta’ Awwissu : Festa ta’ Santa Klara f’San Ġiljan. Nawguraw lil ħutna s-Sorijiet Klarissi l-Festa t-tajba.

5.15pm Tluq mis-Savoy għall-Quddiesa fil-Monasteru għal dawk li bbukkjaw.

3. Festa ta’ Santa Marija – Obbligu tal-Quddies : Nhar l-Erbgħa 14 ta’ Awwissu ikollna quddies fil-5.00pm u fis-6.30pm. U l-Ħamis il-quddies ikun bħal Ħadd.

4. Il-Ħadd 18 ta’ Awwissu : Festa ta’ Stella Maris. Nawguraw minn qalbna l-Festa t-tajba lil Arċipriet Dun Anton Portelli, il-Kleru u l-Komunita’.

5. Il-Kummissjoni Festa :
Il-Ġimgħa 30 ta’ Awwissu : 8.30pm BBQ fil-bitħa tal-kunvent. Prezz €15 li jinkludi ikel u xorb. Tfal taħt it-12 il sena b’xejn.

18 – 21 ta’ Ottubru : Sqallija. Prezz jinkludi ikel u excursions kollha. Il-Programm jinsab man-Notice Boards. Fadal xi 7 ppostijiet.

Il-Mulej jagħtikom is-Sliem

Fr Paul Attard ofm
Kappillan
Mob: 7953 7719.