JUM DINJI TAL-MISSJONI
“One Million Children Praying the Rosary”.
1. Il-Ħadd 18 ta’ Ottubru Ġurnata Missjunarja : L-envelopes se tirċevuhom bil-posta.
• L-offerta tgħadduha lill-Kappillan u aħna ngħadduha lill-Uffiċċju Missjunarju.
2. Il-Ħadd 18 ta’ Ottubru : “One Million Children Praying the Rosary”.
• It-Tfal tad-dinja kollha huma mħeġġa Jitolbu t-Talba tar-Rużarju bl-iskop li d-dinja tinbidel għall-aħjar.
3. Il-Katekiżmu se jibda f’dawn il-ġranet : Minħabba li xi ġenituri baqgħu jirreġistraw matul din il-ġimgħa. Il-lista tal-klassijiet issa ġew maħduma u se tingħata lil Katekisti.
4. L-Envelopes biex tiktbu l-ismijiet tal-Egħżież Mejtin : Huma available.
• Ikollhom sehem mill-quddies ta’ filgħaxija tax-xahar ta’ Novembru.
5. Infakkru lil kulħadd biex ma’ tinsewx tieħdu l-Vaċċin tal-Influwenza.
6. Il-Kummissjoni Festa tavża : Li ser isir Bazaar nhar is-Sibt 24 u l-Ħadd 25 ta’ Ottubru fil-Każin Banda Sliema.
• Ħin : 8.00am – 1.00pm. u 4.00pm – 8.00pm.
• Jinżammu r-restrizzjonijiet kollha rigward il-Covid-19.
• Fosthom li 3 persuni biss jistgħu jkunu f’daqqa ġewwa.
Il-Mulej Jagħtikom is-Sliem
Fr Paul Attard ofm
Kappillan
Mob: 7953 7719.