IL-ĠIMGĦA MQADDSA 2021
• Quddies (Webcam) : 7.00am, 9.30am, 11.00am u 6.30pm.
• Knisja tkun miftuħa : 7.30am – 8.30am. 5.00pm – 6.00pm.
• NIBDEW IL-ĦIN TAS-SAJF :
Immexxu l-Arloġġ siegħa ‘l quddiem.
2. IT-TNEJN 29, IT-TLIETA 30, u L-ERBGĦA 31 ta’ Marzu 2021
• Quddies (Webcam) : 7.00am, 9.00am u 6.30pm
• Knisja tkun miftuħa : 7.30am – 8.30am. 5.00pm – 6.00pm.
3. ĦAMIS IX-XIRKA, 1 ta’ April 2021
• Knisja tkun miftuħa għall-Qrar : 5.00pm – 6.00pm.
• Quddiesa Konċelebrata (Webcam) : 6.30pm.
• Knisja tkun miftuħa għal qima tal-Artal tar-Repożizzjoni :
7.30pm – 9.30pm.
4. ĠIMGĦA L-KBIRA, 2 ta’ April 2021
• Knisja tkun miftuħa għal qima tal-Artal tar-Repożizzjoni :
7.00am – 9.30am.
• Via Crucis (Webcam) : 3.00pm.
• Funzjoni (Webcam) : 3.30pm.
5. SIBT IL-GĦID, 3 ta’ April 2021
• Knisja tkun magħluqa għal pubbliku.
• Quddiesa tal-Vġili (Webcam) : 8.00pm.
6. GĦID IL-KBIR, 4 ta’ April 2021 :
• Quddies (Webcam) : 7.00am, 9.30am, 11.00am u 6.30pm.
• Knisja tkun miftuħa : 7.30am – 8.30am. 5.00pm – 6.00pm.
7. TBERIK FID-DJAR MHUX PERMESS LI JSIR
Pero’, il-Parroċċa se toffri s-Santi bit-Talba tat-Tberik tal-Familji u Fliexken żgħar bl-Ilma Mbierek. Tistgħu takkwistawhom mis-Sagristija.
Il-Fraternita’ Franġiskana tawgura lil kulħadd il-Barkiet ta’ Kristu Rxoxt.
Fr Paul Attard ofm
Kappillan / Gwardjan
TEL: 2131 3505 / 7953 7719.