F’diskors lis-saċerdoti l-Isqof Grech isejjaħ għal ‘riforma’ fiċ-ċelebrazzjoni tal-Qrar

www.newsbook.com.mt

“Nixtieq ħafna li dan il-Ġublew tal-Ħniena jkun mument ta’ opportunità pastorali biex inwieżnu lil dawk li kważi tilfu jew abbandunaw il-fidi tagħhom”.

Hekk qal dalgħodu l-Isqof Mons. Mario Grech fid-diskors tal-Qsim tal-Awguri lis-saċerdoti fis-Seminarju ta’ Għawdex.

L-Isqof għażel li jiddedika d-diskors tiegħu, li tradizzjonalment jagħti direzzjoni pastorali għas-sena l-ġdida, lis-Sagrament tar-Rikonċiljazzjoni. “Nixtieq li bħala presbiterju djoċesan napprezzaw aktar is-sagrament tal-Qrar”, tenna ċar.

F’riflessjoni ta’ madwar siegħa dwar is-saċerdozju bħala “ministeru tal-miżerikordja”, l-Isqof saħaq li l-ewwel huma s-saċerdoti li jridu jemmnu fil-qawwa tal-Qrar u jfittxuh, biex jistgħu jiġbdu l-penitenti lejn Alla li ma jegħja qatt jaħfer. “Ħudu bis-serjetà, għożżu s-sagrament tal-Qrar fil-ħajja spiritwali tagħkom!”, qalilhom.

Appella lill-komunitajiet biex jagħtu iktar importanza liċ-ċelebrazzjoni penitenzjali, u fakkar li hemm bżonn niskopru mill-ġdid l-għana tar-rikonċiljazzjoni ma’ Alla bħala l-ewwel tappa qabel l-istess stqarrija u penitenza.

“Għandna bżonn negħlbu l-mentalità ta’ ‘inqerr biex nitqarben’”, kompla l-Isqof, għax l-esperjenza tas-sagrament hi wisq aktar profonda. Dan jitlob riforma fil-prassi penitenzjali attwali, b’aktar enfasi fuq il-formazzjoni u l-ambjent, pass li jista’ jġib ukoll bidla fil-persuni u fil-Knisja.

L-Isqof temm jgħid li “il-konfessur mhux qiegħed hemm biex jiddefendi l-liġi morali astratta, imma huwa fdat minn Kristu u l-Knisja biex f’isem Alla jagħti tmellisa ħelwa lill-midneb nidem u jgħinu jaqbad it-triq tal-konverżjoni”.

Id-diskors għalaq b’sett ta’ tmien suġġerimenti prattiċi, b’sejħa biex darba fil-ġimgħa l-knejjes jibqgħu miftuħa sa tard biex jipprovdu servizz ta’ Qrar, u f’kull parroċċa jkun hemm konfessuri disponibbli u post dinjituż “fejn tiġi mħarsa s-sagralità u l-kunfidenzjalità”.

Flimkien mat-tliet knejjes ġubilari, Mons. Grech qal li se jagħmel il-knisja ta’ San Ġakbu fil-Belt Victoria “knisja penitenzjali”.

Fl-aħħar nett ħabbar li talab lis-Santa Sede biex il-Papa jaħtar lil Patri Marcello Ghirlando OFM bħala “missjunarju tal-ħniena”, bl-awtorità li jaħfer anki d-dnubiet riservati għas-Sede Appostolika u jkun “predikatur konvinċenti tal-ħniena”.

Filmat u Ritratti: Uffiċċju Komunikazzjoni Kurja ta’ Għawdex