Fr Alex Borg OFMDin il-ġimgħa ser isir talb speċjali għall-Għaqda bejn il-Knejjes Insara.

It-Tnejn: Fis-9.30am ser issir il-laqgħa għall-membri tal-Fratellanza tas-Sagrament ħdejn l-Uffiċċju Parrokkjali.

It-Tlieta: Fis-6.00pm ser ikomplu ż-żjarat u t-tberik tal-familji fi Triq Falzon.

Il-Ħamis: Fil-5.00pm ikun hawn Adorazzjoni u fis-6.30pm il-Lectio

Is-Sibt: Fid-9.30am ser issir treasure hunt hawn fil-knisja mit-tfal immexxija mis-Sur Tony Terrible. Aktar tagħrif jinsab fin-noticeboard.

Il-Ħadd li ġej, fil-5.30pm, Mons. Arċisqof ser iqaddes quddiesa fil-Kon-Kattidral ta’ S. Ġwann għal dawk il-koppji li ser jiżżewġu matul

Attivitajiet tal-festa

Bejn is-Sibt u l-Ħadd li ġej ser isir il-bazzar fiċ-Ċentru Parrokkjali bejn it-8.00 am u t-8.00 pm. Ikun hemm ħafna affarijiet għall-bejgħ.

Mary Bonello twieldet għall-ħajja ta’ dejjem. R.I.P.

http://sacrocuorsliema.com/