Fresh News

3 Items

AVVIZ MILL-KAPPILLAN – FR PAUL ATTARD OFM

by Administrator

Dwar il-Ligi tad-Data Protection u hrug ta’ certifikati. Ftit tal-granet ilu, f’pajjizna dahlet fis-sehh din il-Ligi. Fl-Arkivji tal-Parrocca inzommu Informazzjoni fuq is-Sagramenti. Kemm il darba nigu mitluba nohorgu Informazzjoni ghall-iskop ta’ certifikati ta’ maghmudija, ecc. Ghaldaqstant, b’Effett Immedjat… Hru[ ta’ certifikati jinghataw BISS lil Persuna Mnizzla fic-certifikat. F’kaz ta’ Minuri, ic-certifikat jingabar mill-Genituri jew Kustodji […]

Stedina – Dimostrazzjoni tal-Bambin

by Administrator

Stedina Dimostrazzjoni tal-Bambin Parroċċa Franġiskana, Madonna tas-Sacro Cuor, Tas-Sliema Il-Ħadd 18 ta’ Diċembru 2016 Tistgħu tipparteċipaw fil-quddiesa tad-9.30am, jew tal-11.00am. Il-Purċissjoni tibda fl-10.15am, Toħroġ mill-Knisja u tgħaddi mit-toroq San Trofimu, San Ġwann Battista, Karmnu, Leone, Falzon, Sant’Elena, San Karlu, is-Salvatur, Sant’Alfons, Rudolfu, San Trofimu u terġa tidħol il-Knisja. Wara l-Purċissjoni tingħata tifkira lit-tfal kollha. Il-Kummissjoni […]