Tahdita pubblika: Minn Peter Darmanin dwar: “Il-bniedem mhux mahluq ghal qabar” – It-Tlieta, 3 ta’ April, 2018

It-Tlieta: 3-04-2018

“Il-bniedem mhux mahluq ghal qabat. Mahluq biex jghix”, Tahdima minn Peter Darmanin fis-Sala tal-OFS, hdejn l-Ufficcju tal-Kappillan, fis-6.30pm. Kulhadd huwa mistieden jattendi.

0 Comments

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *