Avviżi tal-Parroċċa

110 of 370 items

IT-TNEJN U TLETIN HADD TAS-SENA – IL-HADD, 6 TA’ NOVEMBRU, 2022

by Administrator

Noffru l-Quddies għall-egħżież Mejtin. 1. Il-Parroċċa tas-Sacro Cuor : Tifraħ lil Fr Denis Schembri fil-bidu tal-ħidma pastorali tiegħu bħala Arċipriet tal-Parroċċa ta’ Stella Maris. 2. Tifraħ ukoll lil Abbati Rafel Gatt : Li ġie magħżul fost l-Abbatini Maltin biex fis-sajf li ġej jagħti servizz ta’ Abbati fil-Vatikan. Huwa temm b’suċċess il-Kors meħtieġ. Nawgurawlu u jalla […]

IL-WIEHED U TLETIN HADD TAS-SENA – IL-HADD, 30 TA’ OTTUBRU, 2022

by Administrator

Il-Parroċċa tilqa’ l-Kwadru tal-Madonna tas-Saħħa. 1. Is-Sibt 29 ta’ Ottubru : Illum ingawdu fostna x-Xbieha tal-Madonna tas-Saħħa u nitolbuha tħares lill-Morda u l-Anzjani kollha tagħna. 2. Sbieħ il-Ħadd naqilbu għall-ħin tax-Xitwa. Il-Quddies ta’ matul il-ġimgħa jkun fis-6.00pm. Is-Sibt u l-Ħadd, il-Quddiesa tibqa’ fis-6.30pm. 3. It-Tlieta 1 ta’ Novembru : Festa tal-Qaddisin Kollha. 6.30pm Laqgħa tal-OFS […]

IT-TLETIN HADD TAS-SENA – IL-HADD, 23 TA’ OTTUBRU, 2022

by Administrator

Jinġieb il-Kwadru tal-Madonna tas-Saħħa fis-Santwarju. 1. Il-Ħospice Malta bagħtu jirringrazzjawna tal-ġenerożita’ : Ġabru s-somma ta’ €267.63. Bil-fondi li jiġbru qed jgħinu lil 1300 familja kull sena. 2. Il-Ħadd 23 t’Ottubru : Jum il-Missjonijiet. Il-Ġabra tmur għall-Missjoni Franġiskana u dik Djoċesana. 3. It-Tnejn 24 ta’ Ottubru : Jiftaħ il-‘Booking’ għall-Quddies tal-Mejtin 2023. L-Envelopes tal-Mejtin : Issibuhom […]

ID-DISA U GHOXRIN HADD TAS-SENA – IL-HADD, 16 TA’ OTTUBRU, 2022

by Administrator

1. It-Tlieta 18 t’Ottubru : 4.30 pm Laqgħa tal-Grupp ta’ Talb ta’ San Pio ta’ Pietralcina fil-Knisja Parrokkjali ta’ Stella Maris. 2. It-Tlieta 18 t’Ottubru : 7.00pm Laqgħa tal-OFS fis-Santwarju. Kelliema: Żewġ membri mill-Kunsill Nazzjonali. 3. L-Erbgħa 19 t’Ottubru : Il-Club Anzjani ser jorganizza l-1 Ħarġa għal dan l’istaġun. Inżuru Popeye Village. 9.00am Jiltaqgħu s-Savoy […]

IS-SEBA’ U GHOXRIN HADD TAS-SENA – IL-HADD, 9 TA’ OTTUBRU, 2022

by Administrator

Festa ta’ San Franġisk t’Assisi. 1. Il-Ġabra speċjali : Kienet €449.41. Nirringrazzjawkom. 2. Is-Sibt 8 ta’ Ottubru : 7.30pm Transitu ta’ Missierna San Franġisk. Jitbierek Kwadru li jirrappreżenta lil San Franġisk impitter mill-Artist is-Sur Louis Cassar li irregalah lilna biex jitpoġġa fuq l-Artal ta’ San Franġisk. 3. Il-Ħadd 9 ta’ Ottubru : Festa ta’ Missierna […]

IS-SEBA’ U GHOXRIN HADD TAS-SENA – IL-HADD 2 TA’ OTTUBRU, 2022

by Administrator

Festa ta’ San Franġisk t’Assisi 1. Ottubru huwa x-xahar tar-Rużarju : Filgħaxija, ir-Rużarju jingħad quddiem Ġesu’ espost u nitolbu għall-Paċi fid-dinja. 2. It-Tlieta 4 ta’ Ottubru : Festa ta’ San Franġisk il-Belt mall-Franġiskani u l-Provinċjal. 5.00pm Tluq bit-trasport mis-Savoy Bus Stop. Biljetti €5 mingħand Marianne Bonaci. 3. It-Tlieta 4 ta’ Ottubru : 7.00pm Laqgħa tal-OFS […]

IS-STTA U GHOXRIN HADD TAS-SENA – IL-HADD, 25 TA’ SETTEMBRU, 2022

by Administrator

Reġistrazzjoni tat-Tfal tal-Katekiżmu 2022 – 2023. . Il-Ħadd 25 ta’ Settembru : 10.15am san-11.45am u t-Tnejn mill-5.00pm sas-7.00pm inkomplu bir-Reġistrazzjonijiet għall-Klassijiet tal-Katekiżmu 2022-2023. – Is-Sena Kateketika tiftaħ fil-ġimgħa li tibda t-Tnejn 10 ta’ Ottubru. – Mar-Reġistrazzjoni jsir il-booking tal-Kotba tal-Katekiżmu. 2. Il-Ħadd 25 ta’ Settembru : 9.30am Fil-Quddiesa, it-Tfal kollha jġibu l-Basktijiet tal-Iskola u jsir […]

IL-HAMSA U GHOXRIN HADD TAS-SENA – IL-HADD, 18 TA’ SETTEMBRU, 2022

by Administrator

Reġistrazzjoni tat-Tfal tal-Katekiżmu 2022 – 2023. 1. Il-Ħdud 18 u 25 ta’ Settembru : 10.15am san-11.45am inkomplu bir-Reġistrazzjonijiet għall-Klassijiet tal-Katekiżmu 2022-2023. – Is-Sena Kateketika tiftaħ fil-ġimgħa li tibda t-Tnejn 10 ta’ Ottubru. – Mar-Reġistrazzjoni jsir il-booking tal-Kotba tal-Katekiżmu. 2. Din il-ġimgħa l-Uffiċċju jkun magħluq : Il-Kappillan se jkun qed jagħmel l-Irtir tas-sena fil-kunvent ta’ Għawdex […]

L-ERBA’ U GHOXRIN HADD TAS-SENA – IL-HADD, 11 TA’ SETTEMMBRU, 2022

by Administrator

Reġistrazzjoni tat-Tfal tal-Katekiżmu 2022 – 2023. 1. Il-Kunsill Lokali tas-Sliema jfakkar : Li illejla s-Sibt 10 ta’ Settembru se jniedi kompetizzjoni għat-Tfal bejn it-8 snin u 12 il-sena. Jippreżentaw poeżija fuq l-ISQAQ. L-attivita’ se ssir fi Sqaq Sajjan, tas-Sliema. Ikun hemm servizz ta Park & Ride. 2. It-Tnejn 12 ta’ Settembru : 5.00pm sas-7.00pm nibdew […]

IT-TLIETA U GHOXRIN HADD TAS-SENA – IL-HADD, 4 TA’ SETTEMBRU, 2022

by Administrator

Reġistrazzjoni tat-Tfal tal-Katekiżmu 2022 – 2023. 1. It-Tnejn 5 ta’ Settembru : Ningħaqdu maż-Żgħażagħ Darren Abela, Christopher Bilocca u Andre Bonaci, li se jilbsu l-Libsa Franġiskana u jibdew in-Novizzjat. 2. Il-Kunsill Lokali tas-Sliema jħabbar : Li se ssir kompetizzjoni għat-Tfal bejn it-8 snin u 12 il-sena. Ikteb poeżija fuq l-ISQAQ u ħuduha magħkom waqt l-attivita’ […]