Avviżi tal-Parroċċa

110 of 236 items

FESTA TAL-EPIFANIJA TAL-MULEJ – IL-HADD, 5 TA’ JANNAR, 2020

by Administrator

1. Il-Ħadd 5 ta’ Jannar 2020 : Festa tal-Epifanija tal-Mulej. L-Abbatini u l-Ġenituri għandhom il-Ħarġa għal Għawdex b’ringrazzjament tas-servizz. Grazzi Bro Lorrie. 2. It-Tlieta 7, l-Erbgħa 8 u l-Ħamis 9 ta’ Jannar : Il-Kappillan ikun il-‘Live In’ tal-Kappillani s-Seminarju tal-Virtu’. It-Tema magħżula hi : “Knisja li Tisma’”. 3. It-Tlieta 7 ta’ Jannar : 6.30pm L-OFS […]

FESTA TAL-FAMILJA MQADDSA – IL-HADD, 29 TA’ DICEMBRU, 2019

by Administrator

1. Il-Ħadd 29 ta’ Diċembru : Jibdew il-Kwaranturi. 5.00pm Ġesu’ Espost. 2. It-Tnejn 30 ta’ Diċembru : 9.00am – 12.00pm u 5.00pm Ġesu’ Espost. 6.00pm Quddiesa. It-Tfal tal-Katekiżmu u l-Abbatini se mmorru Carol Singing f’St Catherine Home. Tluq mis-Savoy fid-8.45am. 3. It-Tlieta 31 ta’ Diċembru : L-Aħħar tas-Sena. Adorazzjoni mid-9.30am – 12.00pm. U mill-5.00pm – […]

IR-RABA’ HADD TAL-AVVENT – 22 TA’ DICEMBRU, 2019

by Administrator

1. Il-Ħadd 22 ta’ Diċembru : 9.30am Quddiesa bit-Tberik tal-Bambini. Dimostrazzjoni tal-Bambin fit-toroq tal-Parroċċa saċ-Ċentru fejn it-Tfal ikollhom ‘Party’. 2. It-Tnejn 23 ta’ Diċembru : 7.30pm Serata fiċ-Ċentru mill-Pre-Teens għall-Ħbieb u l-Familja. Jagħmlu Pantomina u Kant tal-Milied. Dħul b’xejn. Ibiegħu xorb u ħelu u l-qliegħ imur għar-ridekorazzjoni tas-Sala li fiha jiltaqgħu il-Pre-Teens għal laqgħat. 3. […]

IT-TIELET HADD TAL-AVVENT – 15 TA’ DICEMBRU, 2019

by Administrator

1. Il-Ħadd 15 ta’ Diċembru : 9.30am Magħmudija u Tberik tat-Tfal. 6.30pm Tibda n-Novena tal-Bambin li tispiċċa fit-23 ta’ Diċembru. 2. Mit-Tnejn 16 sal-Ġimgħa 20 ta’ Diċembru : 5.00pm Novena kuljum lit-Tfal tal-Katekiżmu fil-ħin tal-Katekiżmu. Il-Ġimgħa jkollhom ‘Party’. 3. It-Tlieta 17 ta’ Diċembru : 10.00am Tombla fil-Kunvent b’risq il-Kunvent. 6.30pm Laqgħa tal-O.F.S. : Jitħaddet Peter […]

IT-TIENI HADD TAL-AVVENT – 8 TA’ DICEMBRU, 2019

by Administrator

  Sollennita’ tal-Immakulata Kunċizzjoni 1. Il-Kors ta’ Kana fiċ-Ċentru St Antnin : Jibda l-Ħamis 9 ta’ Jannar 2020 fis-7.30pm. 2. Hospice Malta fil-Parroċċa tagħna : Ġabret €739.49. Grazzi mill-qalb. 3. It-Tnejn 9 ta’ Diċembru : 9.30am Laqgħa tal-Fratellanza tas-Sagrament. 4. It-Tlieta 10 ta’ Diċembru : Ħarġa r-Rabat u l-Imdina b’Quddiesa ta’ Ġieżu u Breakfast f’Restaurant. […]

L-EWWEL HADD TAL-AVVENT – 1 TA’ DICEMBRU, 2019

by Administrator

1. Il-Ħadd 1 ta’ Diċembru : L-1 Ħadd tal-Avvent. 9.30am Titbierek il-Girlanda tal-Avvent li t-Tfal mistiedna ġġiebu magħkom mid-dar. 2. Ponzietta lil Artal : F’dawn il-ġranet qaddisa tal-Avvent jiġu apprezzati Ponziettas biex inżejjnu l-Artal għall-Avvent u nħejju għall-Milied. 3. Is-Siġra tal-Imħabba fl-Artal tal-Karmnu : Ġentilment intom mitluba li tieħdu ‘cracker’ biex niġbru ‘groceries’ li jingħataw […]

L-ERBGHA U TLETIN HADD TAS-SENA – 24 TA’ NOVEMBRU, 2019

by Administrator

SOLENNITA’ TA’ KRISTU SULTAN 1. Il-Ħadd 24 ta’ Novembru : Festa ta’ Kristu Re u Jum l-Abbatini Franġiskani. 9.30am L-Abbatini jingħataw Ċertifikat ta’ Mertu. 5.00pm Festa ta’ Kristu Re tibda mill-Monument tal-Furjana sal-Konkatidral. 2. It-Tnejn 25 ta’ Novembru : 6.30pm Quddiesa għall-Erwieħ tal-Membri Mejtin tal-Kor Parrokkjali Madonna tas-Sacro Cuor. Qraba u ħbieb huma mistiedna jattendu. […]

IT-TNEJN U TLETIN HADD TAS-SENA – 10 TA’ NOVEMBRU, 2019

by Administrator

” Mulejja, tkun Imfaħħar f’Oħtna l-Mewt tal-Ġisem ” ! 1. Il-Ġabra Speċjali għal Knisja : Kienet €524.83 Nirringrazzjawkom. 2. Dan il-Weekend : Il-Ġbir imur għall-Fond tal-Iskejjel tal-Knisja. 3. It-Tnejn 11 ta’ Novembru : Pellegrinaġġ għall-Addolorata mall-Fratellanza tas-Smu Sagrament. 8.30am Tluq mis-Savoy. 4. It-Tlieta 12 ta’ Novembru : 6.30pm Laqgħa tal-O.F.S. Jitħaddet Peter Darmanin dwar : […]

IL-WIEHED U TLETIN HADD TAS-SENA, 3 TA’ NOVEMBRU, 2019

by Administrator

  Novembru mall-Qaddisin fis-Sema u mal-Gheżież Mejtin! 1. 2 – 7 ta’ Novembru : Nancy Camillier, koordinatur tal-Missio se tkun fostna tiltaqa’ mall-Gruppi tal-Parroċċa. Araw il-Programm fin-Notice Board. 2. It-Tnejn 4 ta’ Novembru : • L-Abbatini u l-Ġenituri se jkollhom ġurnata Għawdex. B’quddiesa fil-Parroċċa ta’ Sannat flimkien mall-Abbatini tal-Kunvent ta’ Għawdex. • 6.30pm Laqgħa tal-Ushers […]

IT-TLETIN HADD TAS-SENA – 27 TA’ OTTUBRU, 2019

by Administrator

KONSAGRAZZJONI TAL-KNISJA 1. Sbieħ il-Ħadd : Indawwru l-Arloġġ siegħa lura. Minn nhar it-Tnejn il-Quddies ikun fis-6.00pm. 2. Il-Ġabra Speċjali tal-Missjoni : Kienet €898.38 3. It-Tlieta 29 ta’ Ottubru : 6.30pm L-O.F.S. għandhom il-laqgħa fis-Sala tagħhom. Jitħaddet Fr Julian Sammut ofm dwar : “L-Ispirtu Franġiskan fil-ħajja tal-lum”. 4. L-Erbgħa 30 ta’ Ottubru : 7.00pm – 8.00pm […]