Avviżi tal-Parroċċa

110 of 255 items

IL-15-IL HADD – IL-HADD, 12 TA’ LULJU, 2020

by Administrator

1. Ħinijiet ġodda tal-Quddies minn dan il-Weekend : • Is-Sibt : 7.00am, 9.00am, 5.00pm u 6.30pm. • Il-Ħadd : 7.00am (7.45am Tifħir ta’ Sbieħ il-Jum), 8.00am, 9.30am, 11.00am u 6.30pm. • Mit-Tnejn sal-Ġimgħa : 7.00am, 9.00am u 6.30pm. 2. Il-Kor Parrokkjali jibda jiltaqa’ minn nhar l-Erbgħa għall- provi tal-kant : Il-Kor se jibda jipprepara għal […]

14-IL ĦADD MATUL IS-SENA. 5 TA’ LULJU, 2020

by Administrator

  1. Ħinijiet ġodda tal-Quddies mill-Weekend li ġej : • Is-Sibt : 7.00am, 9.00am, 5.00pm u 6.30pm. • Il-Ħadd : 7.00am (7.45am Tifħir ta’ Sbieħ il-Jum), 8.00am, 9.30am, 11.00am u 6.30pm. • Mit-Tnejn sal-Ġimgħa : 7.00am, 9.00am u 6.30pm. 2. Maġenb in-Niċċa tal-Madonna : Taraw il-Kwadru li ser jiddendel fis-Sagristija b’Tifkira tal-Inkurunazzjoni. Dan sar bl-għajnuna […]

IT-TLETTAX IL-ĦADD TAS-SENA – 28 TA’ ĠUNJU 2020.

by Administrator

1. It-Tnejn 29 ta’ Ġunju : Festa ta’ San Pietru u San Pawl. Hija Festa Pubblika. Quddies fit-8.30am u fis-6.30pm. 2. Il-Ħamis 2 ta’ Lulju : 6.00pm Adorazzjoni. 6.30pm Quddiesa. 3. Il-Ħadd 6 ta’ Settembru : 9.30am L-Ewwel Tqarbina. 4. Il-Ħadd 13 ta’ Settembru : 9.30am Il-Konfermazzjoni. • Il-Ġenituri tal-Kandidati : Li ser jirċievu dawn […]

IT-TNAX IL-HADD TAS-SENA – 21 TA’ GUNJU, 2020

by Administrator

FATHER’S DAY 1. L-Erbgħa 24 ta’ Ġunju : L-aħħar Erbgħa f’Ġieħ is-Sultana tal-Qalb ta’ Ġesu’. Wara l-Quddiesa ta’ filgħaxija tiddaħħal l-Istatwa fin-Niċċa. 2. Il-Ħamis 25 ta’ Ġunju : 6.00pm Adorazzjoni. 6.30pm Quddiesa. 3. Il-Grupp taż-Żgħażagħ : Għaddej bir-‘Refurbishment’ tal- Kamra tagħhom fiċ-Ċentru. Għadhom kif akkwistaw 2 ‘Computers’. Ġentilment qed jitolbu jekk ħawnx min għandu PS/2 […]

CORPUS CHRISTI – IL-HADD, 14 TA GUNJU, 2020

by Administrator

1. Mill-lum is-Sibt 13 ta’ Ġunju : Il-Pubbliku se Jerġa’ jkun preżenti għal Quddies. Insegwu d-Direttivi : Fil-Knisja tintlibes il-Maskra jew il-Visor / is-Sanitizer / it-Temperatura / id-Distanza ta’ 2 metri / l-Għoti tal-Paċi ssir bil-fomm / it-Tqarbin isir f’postna fuq l-Idejn (is-Saċerdot jgħid “Il-Ġisem ta’ Kristu” u nwieġbu “Ammen” darba biss minn fuq l-Artal) […]

IT-TRINITA’ MQADDSA – IL-HADD, 7 TA’ GUNJU, 2020

by Administrator

1. L-Erbgħa 10 ta’ Ġunju : Huwa l-5 Erbgħa f’Ġieħ is-Sultana tal-Qalb ta’ Ġesu’. 2. Il-Ħamis 11 ta’ Ġunju : 5.30pm Adorazzjoni + 6.00pm Quddiesa. 3. Is-Sibt 13 ta’ Ġunju : Festa ta’ Sant’ Antnin ta’ Padova. 8.30am Quddiesa bit-Tberik tal-Ħobż ta’ Sant’ Antnin. 4. Il-Ħadd 14 ta’ Ġunju : Festa ta’ Corpus Christi. 7.45am […]

GHID IL-HAMSIN – PENTECOSTE 2020 – 31 TA’ MEJJU, 2020

by Administrator

1. L-Erbgħa 3 ta’ Ġunju : Huwa r-4 Erbgħa f’Ġieħ is-Sultana tal-Qalb ta’ Ġesu’. 8.15 am – Tifħir ta’ Sbieħ il-Jum. 8.30 am – Quddiesa. 11.30 am – Rużarju. 5.30 pm –Novena Perpetwa. 6.00 pm – Quddiesa, Antifona u Barka Ewkaristija. 2. Il-Ħamis 4 ta’ Ġunju : 5.30pm Adorazzjoni + 6.00pm Quddiesa b’Omelija. 3. Il-Ħadd […]

AVVIZI. IL-HADD, 24 TA’ MEJJU, 2020

by Administrator

Tlugħ fis-Sema tal-Mulej 2020 1. Il-Ħdud : Quddies – 8.00am + 11.00am + 6.30pm. 2. L-Erbgħa 27 ta’ Mejju : Huwa t-3 Erbgħa f’Ġieħ is-Sultana tal-Qalb ta’ Ġesu’. 8.15 am – Tifħir ta’ Sbieħ il-Jum. 8.30 am – Quddiesa. 11.30 am – Rużarju. 5.30 pm –Novena Perpetwa. 6.00 pm – Quddiesa, Antifona u Barka Ewkaristija. […]

OMELIJA TAL-GĦID IL-KBIR 2020 – IL-HADD, 12 TA’ APRIL, 2020

by Administrator

X-XORTI KELLHOM DAWK IN-NISA LI LTAQGĦU MIEGĦU !! QED NARA L-KNISJA IPPAKKJATA BIN-NIES AVOLJA KIEN IPPROJBIT DIN IS-SENA 2020 MINĦABBA L-PANDEMIJA! Qed nara knejjes domestiċi ippakkjati bin-nies jiċċelebraw l-Għid! L-Ispirtu nebbaħ lil xi ħadd jiktebilna dan il-Messaġġ li jgħid : “ F’dan l-Għid m’Aħnix ġejjin il-Knisja……. IMMA Xejn mhu se Jifridna minn Alla! ”. U […]

IR-RABA HADD TAR-RANDAN – 22 TA’ MARZU, 2020

by Administrator

1. LI TOQGĦOD ID-DAR : U toħroġ biss għall-bżonn huwa Dover Morali b’rispett lejk innifsek u lejn ta’ madwarek. Importanti s-'Social Distancing' biex innaqsu l-'Infection Rate'. 2. DWAR IL-QRAR : F’din il-kriżi tkellem il-Papa : Ikkwota l-Katekiżmu tal-Knisja Kattolika li jgħid : • Fejn mhux possibbli li ssib saċerdot biex tqerr dnubietek, qerrhom waħdek m’Alla […]