Avviżi tal-Parroċċa

110 of 392 items

IS-SITT HADD TAS-SENA – 14 TA’ MEJJU, 2023

by Administrator

Il-Festa t-Tajba lill-Ommijiet kollha! 1. Il-Ġabra speċjali tal-Ħadd li għadda : Kienet €408.18. Nirringrazzjawkom. 2. L-Erbgħa 10 ta’ Mejju : Iċċelebrajna l-100 sena mit-Twaqqif tas-Soċjeta’ Filarmonika ‘Sliema’ b’festa xierqa fis-Santwarju tagħna. Il-President u l-Membri offrew Warda tad-deheb lis-Sultana tagħna. Il-Ġabra ta’ €630 mill-knisja marret għall-istess Soċjeta’. 3. It-Tlieta 16 ta’ Mejju : 7.00pm Taħdita minn […]

IL-HAMES HADD TAS-SENA – 7 TA’ MEJJU, 2023

by Administrator

“Jiena hu t-triq, il-verita’ u l-ħajja” 1. It-Tnejn 8 ta’ Mejju : Festa tal-Madonna ta’ Pompei. 11.30am Quddiesa bis- Supplika lil Madonna ta’ Pompei. 2. It-Tlieta 9 ta’ Mejju : 7.00pm Taħdita minn Pauline Darmanin bis-suġġett “Id-Dixxipli li jagħtu xhieda”. Il-laqgħa ssir ħdejn l-Uffiċċju tal-Kappillan u hi miftuħa għal kulħadd. 3. L-Erbgħa 10 ta’ Mejju […]

IL-TIELET HADD TAL-GHID – IL-HADD, 23 TA’ APRIL, 2023

by Administrator

“Il-Mulej qam tassew, u deher lil Xmun!” 1. It-Tlieta 25 ta’ April : 7.00pm Taħdita minn Tony Mahoney bis-suġġett “Iż-żejt, bħala verita’, dejjem jitla’ fil-wiċċ”. Il-laqgħa ssir ħdejn l-Uffiċċju tal-Kappillan u hi miftuħa għal kulħadd. 2. L-Erbgħa 26 ta’ April : 7.00pm Il-Grupp tal-Ushers se jkollhom laqgħa għall-membri ħdejn l-Uffiċċju tal-Kappillan. 3. Il-Ħadd 30 ta’ […]

HADD IL-PARM – IL-HADD, 2 TA’ APRIL, 2023

by Administrator

Illum issir il-Ġabra għall-Art Imqaddsa. 1. Il-Ħadd 2 ta’ April : Ħadd il-Palm. 9.00am Tberik taż-Żebbuġ ħdejn l-Uffiċċju Parrokkjali u jsir Korteo sal-Knisja. 9.30am Quddiesa bis-sehem tat-Tfal. 2. It-Tnejn 3 ta’ April : M’hemmx Katekiżmu. 6.30pm L-Aħħar Ċena ċċelebrata mat-Tfal tal-Katekiżmu flimkien mal-Kor tat-Tfal. Importanti li t-Tfal iġibu magħhom il-Karus ta’ Mħabba biex ngħadduhom il-Missio. […]

IL-HAMES HADD TAR-RANDA – IL-HADD, 26 TA’ MARZU, 2023

by Administrator

1. Il-Ġabra għas-Seminarju : Kienet €544.96. Nirringrazzjawkom. 2. It-Tnejn 27 ta’ Marzu : Jinbidel il-ħin tal-Quddiesa filgħaxija. Tibda tkun fis-6.30pm. 3. Mit-Tnejn 27 sal-Ħamis 30 ta’ Marzu : 6.30pm Eżerċizzi Spiritwali waqt il-Quddiesa. Jippriedka Fra Lorrie Zerafa ofm li se jibbaża fuq postijiet sagri fil-Palestina. 4. It-Tlieta 28 u l-Ħamis 30 ta’ Marzu : 4.30pm […]

IT-TIELET HADD TAR-RANDAN – IL-HADD, 12 TA’ MARZU, 2023

by Administrator

1. Il-Ġabra Speċjali : Kienet ta’ €527.47 2. It-Tlieta 14 ta’ Marzu : 6.30pm Laqgħa tal-OFS ħdejn l-Uffiċċju tal-Kappillan. Taħdita minn Pauline Darmanin bis-suġġett “Morru għand Ġużeppi”. Kulħadd mistieden. 3. L-Erbgħa 15 ta’ Marzu : Il-Grupp tal-Anzjani tal-Parroċċa se jorganizzaw ħarġa għax-Xagħjra għand El Catalan Restaurant. Niltaqgħu ħdejn is-Savoy Bus Stop fid-9.15am. Prezz €10. Avviċinaw […]

IT-TIENI HADD TAR-RANDAN – IL-HADD, 5 TA’ MARZU, 2023

by Administrator

1. Il-Ġabra li saret għall-vittmi tat-terremot fit-Turkija u s-Sirja : Kienet €2,260.44. Kellna donazzjonijiet oħra. Bilanċ €2,515.44. Nirringrazzjawkom. 2. Mit-Tnejn 6 u l-Ġimgħa 10 ta’ Marzu waqt il-Quddiesa tad-9.00am : Ikollna l-Eżerċizzi Spiritwali tar-Randan. Jippriedka Patri Martin Coleiro ofm. Kulħadd mistieden biex jisma’ kelma li tindirizzana lejn il-mixja tal-konverżjoni. 3. It-Tlieta 7 ta’ Marzu : […]

L-EWWEL HADD TAR-RANDAN – IL-HADD, 26 TA’ FRAR, 2023

by Administrator

1. Il-Ġabra li saret għall-vittmi tat-terremot fit-Turkija u s-Sirja : Kienet €1490.44. Żdiedet €810. Bilanċ ta’ €2,260.44. 2. Is-Sibt 25 ta’ Frar : Ġie fi tmiemu l-Kors ta’ Kana. Grazzi kbira lil Francis u Anne Cuschieri li mexxew b’mod professjonali bħal dejjem dawn l-Għarajjes. 3. It-Tlieta 28 ta’ Frar : 6.30pm Laqgħa tal-OFS ħdejn l-Uffiċċju […]

IS-SEBA’ HADD TAS-SENA – IL-HADD, 19 TA’ FRAR, 2023

by Administrator

1. Il-Ġabra li saret għall-vittmi tat-terremot fit-Turkija u s-Sirja : Kienet €1490.44. 2. It-Tnejn 20 ta’ Frar : Btala tal-Karnival. Ma jkunx hemm lezzjoni tal-Katekiżmu għat-Tfal tal-Ewwel, it-Tieni u t-Tielet sena. 3. It-Tlieta 21 ta’ Frar : 4.30pm Laqgħa tal-Grupp ta’ San Pio ta’ Pietrelcina fil-Knisja Parrokkjali ta’ Stella Maris. 6.30pm Laqgħa tal-OFS ħdejn l-Uffiċċju […]

IS-SITT HADD TAS-SENA – IL-HADD, 12 TA’ FRAR, 2023

by Administrator

1. Din il-Ġimgħa l-Uffiċċju jkun magħluq : Il-Kappillan ikun Irtir Għawdex. 2. Il-Ġabra Speċjali : Kienet €551.29. Nirringrazzjawkom. 3. Il-Ħadd 12 ta’ Frar : 11.00am Quddiesa ta’ Ringrazzjament li fiha l-Ushers jiċċelebraw Jum l-Ushers u jaħbat l-40 Anniversarju tal-Għaqda. Nirringrazzjawhom ta’ dan is-servizz. 4. It-Tlieta 14 ta’ Frar : 6.30pm Laqgħa tal-OFS ħdejn l-Uffiċċju tal-Kappillan. […]