Avviżi tal-Parroċċa

110 of 260 items

IT-TLIETA U GHOXRIN HADD TAS-SENA – 6 TA’ SETTEMBRU, 2020

by Administrator

1. Tfal li ser jirċievu l-1 Tqarbina fil-Parroċċa tagħna għada l-Ħadd 6 ta’ Settembru fid-9.30am: Rachael Borg Saydon / Dean Cachia / Javier Calleja / Ben Camilleri / Colette Cassar Jones / Daniel Gatt / Sher Dempster Gauci / Beatrice Pianciamore / Nick Polidano / Paolo Salomone / Jack Schembri / Yan Spiteri / Faith […]

IT-TNEJN U GHOXRIN HADD TAS-SENA – 30 TA’ AWWISSU, 2020

by Administrator

1. Inkomplu nagħmlu sejħa għal Helpers Mhux Vulnerabbli : Biex jieħdu t-Temperatura lil parruċċani qabel il-Quddiesa. 2. Il-Ħamis 3 ta’ Settembru : 7.00pm Prova ġenerali fil-Knisja tagħna taċ-Ċerimonja tal-Ewwel Tqarbina. It-Tfal u l-Ġenituri huma mħeġġa li jattendu. 3. Il-Ġimgħa 4 ta’ Settembru : L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar. Aħna l-Patrijiet noħorġu nżuru l-Morda u l-Anzjani fi djarhom […]

IT-TMINTAX-IL HADD TAS-SENA – IL-HADD, 18 TA AWWISSU, 2020

by Administrator

FESTA TAL-INDULĠENZA TAL-PORZIUNCOLA Il-Kungress Kapitulari wara l-Kapitlu Franġiskan ġie fi tmiemu. Il-Ministru Provinċjal Patri Twanny Chircop ofm qassam il-familji fid-djar tagħna. Hawn tas-Sliema se nkunu 6 Patrijijet : • Fr Paul Attard ofm – Gwardjan, Rettur, Kappillan u Direttur taċ-Ċentru Parrokkjali. • Fr Stephen Sciberras ofm – Vigarju, Viċi Kappillan, Ekonomu. • Fr Norbert Ellul […]

IS-SBATAX-IL HADD TAS-SENA, IL-HADD 26 TA LULJU, 2020

by Administrator

1. Il-Kapitlu Franġiskan wasal fi tmiemu : Ġie Elett Ministru Provinċjal Patri Twanny Chircop ofm. Vigarju Provinċjali Patri Marcello Ghirlando ofm. Definituri : Patri Ramon Farrugia ofm, Patri Stephen Magro ofm, Patri Martin Coleiro ofm U mill-fraternita’ tagħna għażilna lil Fra Lorrie Zerafa ofm. Nifirħulhom u nawgurawlhom. Nhar it-Tnejn, il-Provinċjal se jżur lil fraternita’ tagħna […]

IS-SITTAX-IL HADD TAS-SENA – IL-HADD, 19 TA’ LULJU, 2020

by Administrator

1. Il-Kors ta’ Kana jiġi fi tmiemu llum il-Ħadd b’Quddiesa u l- Għoti taċ-Ċertifikati : Grazzi lil Francis u Anne Cuschieri li ġentilment jieħdu l-Impenn li jakkumpanjaw lil dawn il- Koppji għas-Sagrament taż-Żwieġ. 2. Il-Kapitlu Franġiskan ser jiġi ċċelebrat mill-20 – 25 ta’ Lulju : Se jsir Porziuncola. Fit-tieni ġurnata ssir l-Elezzjoni għall- Ministru Provinċjal […]

IL-15-IL HADD – IL-HADD, 12 TA’ LULJU, 2020

by Administrator

1. Ħinijiet ġodda tal-Quddies minn dan il-Weekend : • Is-Sibt : 7.00am, 9.00am, 5.00pm u 6.30pm. • Il-Ħadd : 7.00am (7.45am Tifħir ta’ Sbieħ il-Jum), 8.00am, 9.30am, 11.00am u 6.30pm. • Mit-Tnejn sal-Ġimgħa : 7.00am, 9.00am u 6.30pm. 2. Il-Kor Parrokkjali jibda jiltaqa’ minn nhar l-Erbgħa għall- provi tal-kant : Il-Kor se jibda jipprepara għal […]

14-IL ĦADD MATUL IS-SENA. 5 TA’ LULJU, 2020

by Administrator

  1. Ħinijiet ġodda tal-Quddies mill-Weekend li ġej : • Is-Sibt : 7.00am, 9.00am, 5.00pm u 6.30pm. • Il-Ħadd : 7.00am (7.45am Tifħir ta’ Sbieħ il-Jum), 8.00am, 9.30am, 11.00am u 6.30pm. • Mit-Tnejn sal-Ġimgħa : 7.00am, 9.00am u 6.30pm. 2. Maġenb in-Niċċa tal-Madonna : Taraw il-Kwadru li ser jiddendel fis-Sagristija b’Tifkira tal-Inkurunazzjoni. Dan sar bl-għajnuna […]

IT-TLETTAX IL-ĦADD TAS-SENA – 28 TA’ ĠUNJU 2020.

by Administrator

1. It-Tnejn 29 ta’ Ġunju : Festa ta’ San Pietru u San Pawl. Hija Festa Pubblika. Quddies fit-8.30am u fis-6.30pm. 2. Il-Ħamis 2 ta’ Lulju : 6.00pm Adorazzjoni. 6.30pm Quddiesa. 3. Il-Ħadd 6 ta’ Settembru : 9.30am L-Ewwel Tqarbina. 4. Il-Ħadd 13 ta’ Settembru : 9.30am Il-Konfermazzjoni. • Il-Ġenituri tal-Kandidati : Li ser jirċievu dawn […]

IT-TNAX IL-HADD TAS-SENA – 21 TA’ GUNJU, 2020

by Administrator

FATHER’S DAY 1. L-Erbgħa 24 ta’ Ġunju : L-aħħar Erbgħa f’Ġieħ is-Sultana tal-Qalb ta’ Ġesu’. Wara l-Quddiesa ta’ filgħaxija tiddaħħal l-Istatwa fin-Niċċa. 2. Il-Ħamis 25 ta’ Ġunju : 6.00pm Adorazzjoni. 6.30pm Quddiesa. 3. Il-Grupp taż-Żgħażagħ : Għaddej bir-‘Refurbishment’ tal- Kamra tagħhom fiċ-Ċentru. Għadhom kif akkwistaw 2 ‘Computers’. Ġentilment qed jitolbu jekk ħawnx min għandu PS/2 […]

CORPUS CHRISTI – IL-HADD, 14 TA GUNJU, 2020

by Administrator

1. Mill-lum is-Sibt 13 ta’ Ġunju : Il-Pubbliku se Jerġa’ jkun preżenti għal Quddies. Insegwu d-Direttivi : Fil-Knisja tintlibes il-Maskra jew il-Visor / is-Sanitizer / it-Temperatura / id-Distanza ta’ 2 metri / l-Għoti tal-Paċi ssir bil-fomm / it-Tqarbin isir f’postna fuq l-Idejn (is-Saċerdot jgħid “Il-Ġisem ta’ Kristu” u nwieġbu “Ammen” darba biss minn fuq l-Artal) […]