Avviżi tal-Parroċċa

110 of 278 items

IL-FESTA TAL-MAGĦMUDIJA TAL-MULEJ – IL-HADD, 10 TA’ JANNAR, 2021

by Administrator

1. Il-Ġabra speċjali Strina għall-Patrijiet : Kienet €750.02. Grazzi mill-qalb. 2. Is-Sibt 16 ta’ Jannar : Se jiġi organizzat Seminar mill-Unita’ tas-Sliema għall-Membri tal-K.P.P. 9.30am Niltaqgħu fil-Knisja ta’ Stella Maris. 3. Ikel għal min hu fil-bżonn : Grazzi lil Lion’s Club, l-Iskola Stella Maris u lil Caritas. 4. Din il-ġimgħa ġie ffirmat il-kuntratt għal-lift ġdid […]

IL-FESTA TAL-EPIFANIJA TAL-MULEJ – IL-HADD, 3 TA’ JANNAR, 2021

by Administrator

1. Il-Ġabra għad-Dar tal-Providenza : Kienet €760. Nirringrazzjawkom. 2. Ħin ta’ Riflessjoni u Apprezzament fil-Knisja tagħna : Nhar it-Tlieta u l-Erbgħa kienet esperjenza pożittiva ħafna għal min attenda. Grazzi lil David u Angela Pace O’Shea li ħadu l-inizzjattiva u lil Fr Stephen li għenhom. 3. Din is-sena ma’ kellniex is-Siġra tal-Milied : Pero’ grazzi lil […]

L-AHHAR HADD TAS-SENA – 27 TA’ DICEMBRU, 2020

by Administrator

FESTA TAL-FAMILJA MQADDSA 1. It-Tlieta 29, L-Erbgħa 30, Il-Ħamis 31 ta’ Diċembru 2020 KWARANTURI 9.00am Quddiesa. 9.30am Tifħir ta’ Sbieħ il-Jum u Espożizzjoni tal-Ewkaristija. 11.30am Talba ta’ Nofs il-Jum u Ripożizzjoni. 5.00pm Espożizzjoni tal-Ewkarista. 5.30pm Rużarju u Barka Sagramentali. 6.00pm Quddiesa. 2. It-Tlieta 29 ta’ Diċembru : 6.45pm Ħin ta’ Riflessjoni u Apprezzament fis-Santwarju. Inizzjattiva […]

IR-RABA’ HADD TAL-AVVENT – 20 TA’ DICEMBRU, 2020

by Administrator

TBERIK TAL-BAMBINI 1. F’isem ħuti l-Patrijiet Nirringrazzjakom : Tal-Awguri sbieħ, tal-Kartolini u tad-donazzjonijiet li tajtuna. Napprezzaw ħafna. 2. Programm tal-Milied 2020 jinsab fin-Notice Boards u fuq fb : • Din il-ġimgħa nkomplu bin-Novena. 5.30pm Rużarju quddiem Ġesu’ Espost u Barka. 6.00pm Quddiesa b’Omelija qasira. • Lejliet il-Milied : 6.00pm Quddiesa tal-Vġili. 9.30pm Velja u Priedka […]

IT-TIELET HADD TAL-AVVENT – 13 TA’ DICEMBRU, 2020

by Administrator

1. Illum, it-3 Ħadd tal-Avvent : Nitolbu l-Barka fuq it-Tfal. Fir-4 Ħadd tal-Avvent inbierku l-Bambini. 2. Il-Ġabra speċjali b’risq il-Knisja : Kienet 645.22 Ewro Nirringrazzjawkom. 3. Il-Maltemp u s-sajjetta ta’ 3 ġimgħat ilu : Ikkawża ħsara fil-kunvent u fil-knisja. Fost l-affarijiet li intlaqtu għandna l-P.A. System. Il-kumpanija Transient irriplejsjat l-apparat sakemm niddeċiedu x’se nagħmlu. Hemm […]

IT-TIENI HADD TAL-AVVENT – 6 TA’ DICEMBRU, 2020

by Administrator

TBERIK TAL-OMMIJIET LI QED JISTENNEW TARBIJA 1. Illum, l-2 Ħadd tal-Avvent : Berikna l-Ommijiet li qed jistennew tarbija. Fit-3 Ħadd tal-Avvent inbierku lit-Tfal. Fir-4 Ħadd tal-Avvent inbierku l-Bambini. 2. Il-Ġabra għall-Missjoni tal-Art Imqaddsa : Kienet €531.05 Nirringrazzjawkom. 3. It-Tlieta 8 ta’ Diċembru : 9.30am L-Operaturi Pastorali tal-Unita’ ta’ tas-Sliema huma mistiedna jattendu għall-Quddiesa u Talk […]

L-EWWEL HADD TAL-AVVENT – 29 TA’ NOVEMBRU, 2020

by Administrator

TBERIK TAL-GIRLANDA TAL-AVVENT 1. Illum, l-1 Ħadd tal-Avvent : Berikna l-Girlanda. Nhar il-Ħadd li ġej, it-2 Ħadd tal-Avvent inbierku l-Ommijiet li qed jistennew tarbija. Fit-3 Ħadd tal-Avvent inbierku lit-Tfal. Fir-4 Ħadd tal-Avvent inbierku l-Bambini. 2. Illum huwa Jum il-Missjoni tal-Art Imqaddsa : Id-donazzjonijiet tal-flus se jmorru kollha għal din il-Missjoni fdata f’idejna l-Franġiskani għal 800 […]

L-ERBA’ U TLETIN HADD TAS-SENA – 22 TA’ NOVEMBRU, 2020

by Administrator

FESTA TA’ KRISTU RE 1. Il-Ġabra għal-Vokazzjonijiet Franġiskani : Kienet 1243.25 Ewro. F’isem l-Animaturi tal-Vokazzjonijiet nixtieq nirringrazzjakom talli kontu daqshekk ġenerużi. 2. Direttivi aġġornati dwar il-prevenzjoni tal-Covid-19 : L-Isqfijiet b’konsultazzjoni mall-Awtoritajiet tas-Saħħa jisħqu biex il-Maskra tintlibes il-ħin kollu u jitgħattew l-imnieħer, il-ħalq u l-geddum. Ir-reċipjent tal-ġbir ma’ jgħaddix minn id għal oħra iżda minn persuna […]

IT-TLIETA U TLETIN HADD TAS-SENA – 15 TA’ NOVEMBRU, 2020

by Administrator

1. Il-Ġabra Speċjali : Kienet €619.42 Nirringrazzjawkom. 2. Dan il-weekend : Hu Jum is-Sejħa Franġiskana fil-Knisja tagħna. Fostna għandna lill-Animaturi tal-Vokazzjonijiet Fr Clive u Fra Lorrie ma’ xi Żgħażagħ li se l-esperjenza franġiskana f’Jannar li ġej. Il-Ġabra tkun għal ħidma Vokazzjonali. 3. F’dan ix-xahar ta’ Novembru : Inkomplu nitolbu għall-Erwieħ tal-Egħżież Mejtin li isimhom hu […]

IT-TNEJN U TLETIN HADD TAS-SENA – 8 TA’ NOVEMBRU, 2020

by Administrator

1. Il-Quddies kollu tax-xaħar ta’ Novembru : Fis-6.00pm ikun Gregorjan offrut lil Egħżież Mejtin li ktibtu fl-envelopes li jinsabu f’riġlejn l-Artal. • L-envelopes għadhom ‘available’ taħt il-pulptu. 2. Infakkar lill-Ġenituri : Li għadhom ma’ ġabrux il-Kotba tal-Katekiżmu biex jiġbruhom nhar it-Tnejn ħin tal-Uffiċċju mill-Uffiċċju. • Infakkar lill-Ġenituri biex jikkomunikaw mal-Katekisti li rċevew il-lezzjoni biex niżguraw […]