Posts from July 2017

1113 of 13 items

AĦBARIJIET TAL-PARROĊĊA – IL-ĦADD, 2 TA’ LULJU, 2017

by Administrator

Il-Fraternita Franġiskana tawgura l-Festa t-Tajba lil kulħadd …………………………………. ILLUM Jum il-Festa Titulari. Quddies: 6.30am, 7.15am, 8.30am – Quddiesa Pontifikali minn Mons. George Bugeja O.F.M., Vigarju Appostoliku ta’ Tripli bil-prietka minn Patri Twanny Chircop O.F.M., 11.00am u fis-6.00pm. Fis-6.45pm Għasar u wara purċissjoni immexxiJa mis-saċerdot novell Patri Clive Camilleri O.F.M. Infakkru biex ma nħallux karrozzi pparjakati […]