dscf1901

Il-Kappillan Patri Alex – Sqaq Sajjan, Triq Ġanni Bencini, Triq Moroni, Triq Parisio, Triq Viani.

Il-Gwardjan Patri Pawl – Centru ta’ matul il-Jum Sliema. Qrar u Quddiesa.

Patri Norbert – Triq Falzon, Triq Rudolfu, Triq Sant’Alfons.

Patri Eddie – Triq San Gakbu, Triq Manwel Dimech, Triq Rudolfu, Triq Sant’Elena, Triq Tonna.

Djaknu Fra Clive – Sqaq Sant’Elija, Triq Karmnu, Triq San Duminku, Triq San Gjacintu, Triq San Gwann il-Battista, Triq Trofimu, Triq Santa Maria.

Fra Lorrie – Triq Emilio Lonbardi, Triq Guze Ellul Mercer,Triq Manuel Dimech, Triq Sant’Agatha.