Ħsieb Spiritwali għal -festa L-Imqaddsa Marija mtellgħa s-sema.