SOLENNITA’ TA’ SIDTNA MARIJA MTELLA’ S-SEMA

1. Il-Ħamis 19 ta’ Awwissu : 6.00pm Adorazzjoni komunitarja b’temi attwali.

2. L-Għaqda Volontarja Parrokkjali: “IL-Ħbieb Tas-Santwarju”, tħabbar li l-
membri tal-Kumitat tat-Tmexxija huwa ffurmat kif ġej:
President, Fr Paul Attard ofm, Gwardjan/Kappillan;
Viċi President, Fr Stephen Sciberras ofm;
Segretarja, Rita Vella Brincat;
Assistenta Segretarja, Marianne Bonaci;
Kaxxier, Peter Darmanin.

L-Għaqda tilqa’ bi pjaċir applikazzjonijiet ta’ sħubija.
L-applikazzjonijiet jistgħu jinġabru mill-Uffiċċju tal-Kappillan jew minn fuq il-
mejda li hemm fl-artal tal-Qalb ta’ Ġesu’ fis-Santwarju. Nirringrazzjawkom.

3. Il-Programm tat-3 Anniversarju mill-Inkurunazzjoni : Tal-Istatwa Titulari tas-
Sultana Tagħna tal-Qalb Ħelwa ta’ Ġesu’ jibda mit-23 u jintemm fid-29 ta’
Settembru.
Se jkollna fostna matul dik il-ġimgħa il-Bastun ta’ San Ġużepp Inkurunat li jinsab
fl-Oratorju tal-Fratellanza ta’ San Ġużepp li hemm fil-Knisja tagħna Franġiskana,
ir-Rabat.

4. Grazzi lil min offra il-Laptop : Biex jagħmel użu minnu żgħażugħ li jinsab l-
isptar.

5. Katekiżmu tat-Tfal għas-Sena 2021 – 2022 : F’Settembru nagħtukom id-
dati tar-Reġistrazzjoni.

Il-Mulej jagħtikom is-Sliem

 

Fr Paul Attard ofm
Kappillan/Gwardjan
MOB: 2131 3505 / 7953 7719.