SOLENNITA’ TA’ KRISTU SULTAN.
1. Il-Ħadd 20 ta’ Novembru : Festa ta’ Kristu Re. 5.00pm
Fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta tibda t-Talba tal-Għasar u Barka Sagramentali.
L-Arċisqof Charles Scicluna iwassal il-messaġġ tiegħu.
Qabel iċ-ċelebrazzjoni jkun hemm servizz ta’ Qrar.
Wara jkun hemm Quddiesa. Illum tintemm is-Sena Liturġika.
2. Il-Ħadd 20 ta’ Novembru : Se ssir il-Ġabra għall-Iskejjel tal-Knisja.
3. Mit-Tnejn 21 sal-Ħamis 24 ta’ Novembru : Il-Kappillan se jkun Għawdex għal Live-In tal-Gwardjani fil-Kunvent ta’ Sant’Antnin.
L-Uffiċċju jkun magħluq.
4. It-Tlieta 22 ta’ Novembru : 6.30pm Laqgħa tal-OFS fis-Santwarju. Jitkellem Tony Mahoney bis-suġġett “Tibqax taħrab minni; Jiena Hu l-ħajja”. Il-laqgħa hi miftuħa għal kulħadd u tista’ tiġi segwita mill-webcam tal-Parroċċa.
5. Il-Ħamis 24 ta’ Novembru : 6.30pm Quddiesa konċelebrata mal-Arċisqof Mons Charles Scicluna fil-Konkatidral ta’ San Ġwann, il-Belt Valletta, f’Jum l-10 Anniversarju mill-Ordinazjoni Episkopali tiegħu. Kulħadd hu mistieden li jattendi.
Nitolbu għalih u nawgurawlu ‘ad multos annos’.
6. Is-Sibt 26 ta’ Novembru : 9.30am Il-Patrijiet tal-Provinċja jinġabru fis-Santwarju tagħna għal nofs ta’ nhar Irtir flimkien. 5.00pm Il-Promotur tal-Vokazzjonijiet Fra Lorrie Zerafa se jlaqqa’ fil-Kunvent tagħna Żgħażagħ għall-Laqgħa tal-Vokazzjonijiet.
7. Il-Ħadd 27 ta’ Novembru : Nagħtu bidu għall-Avvent.
Żmien ta’ preparazzjoni għall-Milied.
9.30am Inbierku l-Girlanda tal-Avvent.
Ġenituri u Nanniet komplu din it-tradizzjoni mat-Tfal tagħkom u poġġuha fuq il-mejda tal-ikel.
8. Il-Kunsill Lokali tas-Siema : Javża lil min jixtieq jieħu l-Vaċċin tal-Influwenza li ser tingħata fil-Klinika maġenb il-Kunsill, għandu jċempel fuq in-numru 2133 7633 sa nhar l-Erbgħa 23 ta’ Novembru.
9. Il-Ġimgħa 2 ta’ Diċembru : 7.00pm se jittella’ Kunċert fuq l-Orgni fis-Santwarju tagħna organizzat mill-Malta International Organ Festival, taħt id-direzzjoni artistika ta’ Dr Joseph Lia.
Dħul b’xejn.
Il-Fraternita’ Franġiskana tistieden lil kulħadd għal dan il-Kunċert.
Il-Mulej Jagħtikom is-Sliem
Fr Paul Attard ofm Kappillan / Gwardjan
TEL: 2131 3505 / 7953 7719.