Ħsieb spiritwali skont il-Liturġija tal-Epifanija tal-Mulej. Sena B.

A spiritual thought about the Liturgy of the Epiphany of the Lord. Year B