Qari tal-Liturġija tal-festa ta’ Missierna San Pawl patrun ta’ Malta Sena A