XANDRU L-KELMA T’ALLA B’KULL MOD

Jalla l-Festa tal-Familja Mqaddsa iggib ferh, ghaqda u hena fil-Familji gheziez taghkom. AWGURI.
Dun Pawl Camilleri

Il-Familja Mqaddsa (Sena Ċ). Riflessjoni fuq l-Evanġelju ta’ San Luqa (2:41-52) minn Dun Pawl Camilleri. Video iffilmjat u editjat minn George Palmier. Iżjed riflessjonijiet fuq l-Evanġelju issibuhom fil-Youtube Channel – Parrocca Iklin Malta.