Video meta tarah titbirek. Araw kemm hu twajjeb Gesu s-salab biex jifdina mid-dnubiet