1. Tfal li ser jirċievu l-1 Tqarbina fil-Parroċċa tagħna għada l-Ħadd 6 ta’ Settembru fid-9.30am:
Rachael Borg Saydon / Dean Cachia / Javier Calleja / Ben Camilleri / Colette Cassar Jones / Daniel Gatt / Sher Dempster Gauci / Beatrice Pianciamore / Nick Polidano / Paolo Salomone / Jack Schembri / Yan Spiteri / Faith Zahra.
• Il-Quddiesa tal-11.00am għada l-Ħadd tkun fil-11.30am.
2. It-Tlieta 8 ta’ Settembru : Festa ta’ Marija Bambina. Hija Festa Pubblika. M’hemmx obligu tal-quddies. Imma tajjeb li nqaddsu l-jum bil-quddiesa.
3. Il-Ħamis 10 ta’ Settembru : 7.00pm se ssir il-Laqgħa u l-Prova taċ-Ċerimonja. Ġenituri/Gwardjani legali, Parrini u Kandidati huma mistennija li jattendu.
4. Il-Ħadd 13 ta’ Settembru : 9.30am se jiġi amministrat is-Sagrament tal-Konfermazzjoni lil 12-il Addoloxxent fil-Knisja tagħna.
• Il-Quddiesa tal-11.00am tkun fil-11.30am biex nagħtu ċans il-funzjoni tintemm.
5. Nawguraw il-Festa t-tajba lil Kappillan u l-Parruċċani ta’ San Girgor : Li dan il-weekend qed jiċċelebraw il-Festa ta’ San Girgor.
Il-Mulej jagħtikom is-Sliem
Fr Paul Attard ofm
Kappillan
Mob: 7953 7719.