Is-Solennita’ tal-Ġisem u d-Demm tal-Mulej Sena Ċ – Elizabeth Farrugia