FESTA TA’ MISSIERNA SAN FRANĠISK T’ASSISI
1. Il-Ħadd 4 ta’ Ottubru : Festa ta’ Missierna San Franġisk t’Assisi.
• 9.30am Quddiesa Konċelebrata. Kulħadd huwa mistieden.
• Inġibu l-‘pets domestiċi’ fil-knisja għat-Tberik tradizzjonali.
• Il-Katekisti jiġi mgħotija l-MANDAT u Ċertifikat għas-Sena 2020 – 2021.
• Is-Sibt 3 u l-Ħadd 4 ta’ Ottubru ssir il-Ġabra Obolo San Pietro għall-Papa Franġisku : Biex titqassam karita’.
2. Fix-Xahar ta’ Ottubru fis-6.00pm :
• Ir-Rużarju jingħad quddiem Ġesu’ Espost, tingħata l-Barka u Quddiesa.
3. Katekiżmu tat-Tfal : Jibda mit-12 ta’ Ottubru ‘Online’. Aqraw iċ-Ċirkulari.
• Ir-Reġistrazzjoni tat-Tfal ser issir: L-Erbgħa 7 u l-Ġimgħa 9 ta’ Ottubru bejn is-6.00pm u t-8.00pm fl-Uffiċċju Parrokkjali.
• L-Omm u l-Missier għandhom jiffirmaw il-Formola tar-Reġistrazzjoni.
• Tfal li mhux mgħammdin fil-Parroċċa tagħna iġibu ċ-Ċertifikat tal-Magħmudija.
• Tfal li ma joqgħodux fil-Parroċċa tagħna iġibu l-Permess tal-Kappillan tagħhom.
• Dak in-nhar tar-Reġistrazzjoni jsir il-ħlas tal-Kotba tal-Katekiżmu.
4. IL-FLIMKIEN ta’ Ottubru : Tistgħu taqrawh online fuq newsbook.com.mt, laikos.org, jew fuq il-website tad-djoċesi maltadiocese.com.
5. Il-Ħadd 18 ta’ Ottubru Ġurnata Missjunarja : L-envelopes se tirċevuhom bil-posta. L-offerta tgħadduha lill-Kappillan u aħna ngħadduha lill-Uffiċċju Missjunarju.
6. Il-Ktieb tal-Quddies tal-Mejtin huwa ‘available’ : Minn nhar it-Tnejn 5 ta’ Ottubru Tistgħu tibbukkjaw il-Quddies fis-Sagristija.
7. F’Novembru nżommu t-tradizzjoni li niktbu l-Egħżież Mejtin : Titpoġġa donazzjoni f’envelope u titqiegħed fil-kaxxa mħejjija quddiem il-presbiterju. Il- Quddies ta’ filgħaxija f’Novembru jkun kollu għall-Għeżież Mejtin miktuba.
Il-Mulej jagħtikom is-Sliem
Fr Paul Attard ofm
Kappillan
Mob: Mob: 7953 7719.