Is-sala tal-OFS, hdejn l-uficcju tal-KappillanGħall-membri tal-Fraternita tal-O.F.S. u MIFTUH GHALL-PUBBLIKU WKOLL

It-Tlieta 8, ta’ Diċembru 2015
Festa Tal-Immakulata Konċizzjoni

PROGRAMME:-

8.45 am Niltaqgħu fis-Sala tal-OFS, hdejn l-Uffiċċju tal-Kappillan

9.00 am “Kif għandu jġib ruħu membru tal-O.F.S. illum”
Taħdita mis-Sinjura Lina Brockdorlf.

10.00 am Waqfa għal kafe

10.30 am Ċelebrazzjoni Ewkaristika u Taħdita
minn Patri Mario Attard OFM Cap.

21.15 am Tmiem.