IL-PREŻENTAZZJONI TAL-MULEJ FIT-TEMPJU
JUM IL-ĦAJJA

1. Ħamper / Raffle b’risq il-Kunvent : Dal-weekend ħdejn il-‘Bookshop’.

2. It-Tnejn 3 ta’ Frar : 6.30pm Laqgħa tal-Ushers ħdejn l-Uffiċċju Parrokkjali.

3. It-Tlieta 4 ta’ Frar : 6.30pm Laqgħa tal-L-OFS bit-tema: “Il-Grazzja tal-Maħfra” Jitkellem Peter Darmanin. Il-laqgħa hi miftuħa għal kulħadd. Wara jkun hemm bibita.

4. It-Tnejn 10 ta’ Frar : Festa ta’ Missierna San Pawl (Festa Kmandata). Hu obbligu tal-Quddies. Il-Quddies ikun bħal Ħadd.

5. It-Tlieta 11 ta’ Frar : Jum Dinji tal-Morda u l-1 dehra tal-Madonna f’Lourdes. Fil-Quddies tad-9.00am u tas-6.00pm namministraw is-Sagrament tal-Griżma tal-Morda.

6. Is-Sibt 15 ta’ Frar : L-Assembleja Parrokkjali. Ħudu l-Invit minn fejn il-Bibien tal-Knisja, imlew id-dettalji u poġġuhom fil-kaxxa taħt il-Pulptu. Tħallux għall-aħħar.

7. It-Tnejn 24 ta’ Frar : Karnival għal kulħadd fiċ-Ċentru. Ibbukkjaw għand il-Ġenituri tal-Abbatini jew mill-Book Shop.

8. Il-Ħadd 15 ta’ Marzu : Maratona ta’ Talb, Sawm u Penitenza b’riżq id-Dar tal-Providenza. Hi stedina għal kulħadd.

9. Applikazzjonijiet għad-dħul fl-Iskejjel tal-Knisja : Huma miftuha u informazzjoni dettaljata tinsab fin-Notice Board tal-Knisja u fill-Website tal-Kurja : www.knisja.mt

10. Il-Kummissjoni Festi tavża :
• L-10 ta’ Frar : 10.00am Coffee morning il-Każin. Prezz €10 li jinkludi l-Ktieb tal-Bingo u l-Ikel.
• F’San Valentino ferraħ lil dawk li tħobb permezz tal-Fjuri : Informazzjoni tinsab fuq il-Poster fin-Notice Board.
• Is-Sibt 15 u l-Ħadd 16 ta’ Frar : Cake Sale fuq iz-Zuntier. Inħeġġu lil dawk li soltu jagħmlu Cake biex jinbiegħu fuq iz-zuntier. Kellmu lil Brian Vigar.

Il-Mulej Jagħtikom is-Sliem

Fr Paul Attard ofm
Kappillan
Mob: 7953 7719.