Il-Priedka tat-tifel, din is-sena saret mit-tewmin Michael u Gabriel Preca, tfal mill-Parrocca taghna.

Nifirhulhom. J’Alla din l-esperjenza hekk sabiha jibqghu jiftakruha tul hajjithom kollha.
-6

-7