1. Is-Santwarju tas-Sacro Cuor qed ikun miftuħ kuljum għat-talb privat : Mis-7.30am sat-8.30am. U mill-4.30pm sal-5.30pm. Nhar ta’ Sibt il-Knisja tiftaħ : Mill-4.00pm sal-5.00pm.
2. Quddies fis-Santwarju tas-Sacro Cuor fuq il-Webcam : Mit-Tnejn sal-Ġimgħa : Fis-7.00am, fid-9.00am u fis-6.00pm. Is-Sibt : Fis-7.00am, fid-9.00am, fil-5.00pm u fis-6.30pm. Il-Ħadd : Fis-7.00am, fid-9.30am, fil-11.00am u fis-6.30pm.
3. Il-Ġimgħa, 26 ta’ Marzu : Festa ta’ Marija Addolorata. Quddies matul il-ġurnata :
Fis-7.00am, fid-9.00am, fil-11.00am u fis-6.00pm. Via Matris : Fil-5.30pm.
4. Il-Ħadd, 28 ta’ Marzu : Ħadd il-Palm. Quddies : Fis-7.00am, fid-9.30am, fil-11.00am u fis-6.30pm. Tberik taż-Żebbuġ : Fil-Quddiesa tad-9.30am.
5. Xogħlijiet għaddejjin bħalissa fil-Knisja : PA System ġdida, Webcam, Dwal ġodda fil-Knisja u fin-Niċeċ. Nirringrazzjawkom tad-Donazzjonijiet li qed tagħtu.
6. Il-Fraternita’ Franġiskana : Troddilkom ħajr ukoll talli f’dawn iż-żminijiet li l-Knisja hi magħluqa għall-Quddies bqajtu taħsbu fina.
Il-Mulej jagħtikom is-Sliem
Fr Paul Attard ofm
Kappillan / Gwardjan
2131 3505 / 7953 7719.