Ordni Franġiskan Sekular, Fraternita Sliema

Dawn huma d-dati ta’ Attivitajiet li nħajru lill-Aħwa biex jipparteċipaw, apparti mil-Laqgħat ta’ kull nhar ta’ Tlieta:

· Ottubru 17. Pellegrinaġġ, Sena tal-Ħniena, Mdina, 6.15p.m.

· Novembru 17. S.Eliżabetta, fil-Kalkara. Quddiesa fis-6.00p.m.

· Diċembru 9. Servizz Liturġiku tal-Avvent. (Probabbli l-Furjana).

· Diċembru 10, 11. Irtir, Ħaż-Żebbuġ. Prezz €35 (jumejn), €15 (jum).

· Diċembru 18. Purċissjoni bil-Bambin, Valletta, quddiem S.Ġakbu, 5.00p.m.

Aktar dettalji jingħataw, fil-Laqgħa, meta jasal iż-żmien.

Ministru Fraternita, Sliema