Min jibor l-akbar somma ta’ flus għad-Dar tal-Providenza se jingħata Barka Speċjali mill-Ministru General tal-Ordni Minuri Frangiskan, il-Wisq Reverendu Patri Michael Anthony Perry OFM, b’inizzjattiva ta’ Patri Sandro Overend OFM, Gwardjan tal-Fraternita S. Maria Mediatrice, Ruma.

aaa