Fr Alex Borg OFMIllum (il-Ħadd) qed niċċelebraw l-festa tal-Ħniena Divina. Fil-5.30pm Adorazzjoni u fis-6.30 pm Quddiesa.

It-Tnejn : Filgħodu l-Kappillani tal-Unita 10 se jiltaqgħu fil-kunvent tagħna. Fil-5.00pm jitkomplew l-laqgħat tal-Katekiżmu tat-tfal.

L-Erbgħa : Il-Kummissjoni Anzjani se torganizza ikla tal-Għid. Tluq mis-Savoy bus stop fil-8.50 am.

Il-Ħamis : Fis-5.30 pm Adorazzjoni u fis-7.00 pm Lectio Divina.
……………………………..

Il-ġabra speċjali tal-ewwel Ħadd tax-xahar kienet € 465.93c u dik b’risq il-Missjoni Franġiskana tal-Art Imqaddsa kienet €873.36c. Grazzi ħafna.
……………………………..

Joseph Gatt u Doris Coleiro twieldu għall-ħajja ta’ dejjem. R.I.P.