Fr Alex Borg OFMNawguraw l-festa t-tajba lill-kleru u l-parruċċani tal-Parroċċa ta’ San Girgor.
*******************************************************************************

Illum fis-7.15 pm se jintalab ir-Rużarju fi Ġnien Indipendenza.

It-Tnejn: Fis-7.00 pm jiltaqa’ l-Kor Parrokkjali.

Il-Ħamis: Festa ta’ Marija Bambina. Dakinhar se jiġi ordnat isqof Mons. Carmelo Zammit. Nawgurawlu u nitolbu għalih.

Fis-7.00 pm Lectio Divina.

Il-Ġimgħa: Fil-knisja ta’ Ġesu Nazzarenu se jiġi ċċelebrat Jum il-Ħniena. Mit-3.00 pm sa’ wara t-8.15 pm se jkun hemm ħin ta’ Adorazzjoni, qrar u Quddiesa.
*******************************************************************************

Il-ġabra speċjali b’risq it-terremotati tal-Italja kienet €1,530. Grazzi ħafna.
*******************************************************************************

Bl-għajnuna t’Alla tlesta r-restawr tal-kampnari. Aktar ‘il quddiem se nippublikaw il-ħlasijiet kollha li saru. Bħalissa qed jitkompla x-xogħol fuq il-bibien tal-knisja. Napprezzaw li tkomplu tagħtu sehemkom fil-Fondazzjoni Knisja/Kunvent Sacro Cuor, għax ix-xogħol ta’ manutenzjoni li ma jieqaf qatt.

BINGOAttivitajiet b’risq il-festa

Nhar il-Ġimgħa se jsir BBQ fil-bitħa tal-kunvent. Prezz €12, li jinkludi l-ikel u x-xorb. Aktar tagħrif mingħand Brian Vigar.
Il-ġimgħa d-dieħla apparti l-Erbgħa, il-bingo se jsir il-Ħamis ukoll, peress li hija festa pubblika. Dejjem fis-7.30pm.
*******************************************************************************

goodbyelinneav2Mary Buttigieg twieldet għall-ħajja ta’ dejjem. R.I.P.