11 – 9 – 2016

****************************************************************************************
Fr Alex Borg OFMNhar it-Tnejn u nhar l-Erbgħa, l-Ġenituri li wliedhom se jibdew jew diġa qed jattendu l-laqgħat tal-Katekiżmu fil-Parroċċa tagħna, huma mitluba biex jirreġistraw lil uliedhom fl-Uffiċċju Parrokkjali waqt il-ħinijiet tal-istess Uffiċċju.

****************************************************************************************

It-Tnejn : Fis-7.00pm jiltaqa’ l-Kor Parrokkjali

fra-cliveL-Erbgħa : Fil-knisja parrokkjali ta’ San Ġużepp Ħaddiem, B’Kara, ħuna Fra Clive Camilleri O.F.M. se jgħamel il-professjoni solenni f’riglejn il-Ministru General tagħna Patri Michael Perry

O.F.M..
Nawgurawlu u nitolbu għalih !!! Aktar tard Fra Clive se jinqgħad mal-fraternita tagħna.

****************************************************************************************

Il-Ġimgħa : Fid-9.30am ħdejn l-Uffiċċju Parrokkjali se ssir laqgħa ta’ formazzjoni u ħidma missjunarja mmexxija minn Fra Lorrie Zerafa O.F.M. u Miss Doris Cordina.

Is-Sibt: Nfakkru l-għoti tal-pjaġi ta’ Ġesu lil Missierna Sn Franġisk fuq La Verna.

Nhar il-Ħadd li ġej (18 ta’ Settembru) se noffru t-talb u ssir il-ġabra speċjali b’risq il-Missjoni Franġiskana tal-Art Imqaddsa.

Il-Ġimgħa 30 ta’ Settembru filgħaxija se nagħmlu t-tielet pellegrinaġġ tal-Gublew għall-Katidral tal-Imdina. Aktar tagħrif jingħata ‘l quddiem.

****************************************************************************************
Il-Kunsill Lokali ta’ Tas-Sliema qed jitlob lir-residenti biex jinnominaw lil xi persuna li ġabet ġieħ lil Tas-Sliema. Aktar tagħrif jidher fin-noticeboard.

****************************************************************************************

Il-ġabra speċjali tax-xahar kienet ta’€571.33. Grazzi ħafna.