Fr Alex Borg OFMIllum fil-Knisja ta’ Gesu Nazzarenu fl-4.00 pm se ssir il-laqgħa tal-Acies bil-quddiesa. Huma mistiedna l-membri tal-Leġjun ta’ Marija u l-awżiljari.

It-Tnejn u t-Tlieta fis-7.00 pm se jiltaqa’ l-Kor Parrokkjali.

It-Tlieta: Jitkomplew t-tberik u ż-żjarjat tal-familji fi Triq Viani.

Il-Ħamis: Fil-5.30 pm Adorazzjoni u fis-7.00 pm Lectio Divina.

Minn ħdejn il-bibien tal-knisja tistgħu tiġbru r-rivista Flimkien u nħeġġukom tabbonaw fil-gurnal Leħen is-Sewwa.

………………….
Attivitajiet tal-festa

Nhar is-Sibt u l-Ħadd li ġejjien fuq iz-zuntier ser jkun hemm għal bejgħ – frawli, frott u ħaxix.

Fl-4 ta’ Ġunju se jmorru Sqallija. Dettalji fuq in-noticeboard.

Qegħdin jinġabru affarijiet għal bazzar u għall-istess attivita, mal-bibien tal-Knisja, issibu qfief sabiex jinġabru affarijiet ta’ groceries.

………………….

4310a82d-2bbb-4fbc-864f-10c0333894c9
Raymond Bartolo u Mary Grech (omm il-Provinċjal tagħna) twieldu għall-ħajja ta’ dejjem. R.I.P.

………………….

ŻurU il-website tal-Parroċċa tagħna: www.sacrocuorsliema.com