Nagħtu l-festa t-tajba lill-ħaddiema kollha. Jalla S. Ġuzepp ikompli jħariskom.

Fr Alex Borg OFMIllum fis-7.15pm ser jintalab ir-Rużarju fi Ġnien Indipendenza.

It-Tlieta: Jitkomplew t-tberik u ż-żjarjat tal-familji fi Triq Viani.

L-Erbgħa: Il-Kummissjoni Anzjani tavża li fid-9.30am fiċ-Ċentru Parrokkjali ser issir taħdita minn Fr. Mark Sultana. Kulħadd jista’ jattendi.

Il-Ħamis: Fil-5.30pm Adorazzjoni f’ġieħ il-Ħniena Divina u fis-7.00pm Lectio Divina.

Il-Ġimgħa: L-ewwel Ġimgħa tax-xahar. Adorazzjoni fis-7.00pm. Fl-istess ħin fiċ-ċentru tal-M.U.S.E.U.M., ser issir l-ewwel laqgħa għall-Ġenituri tat-tfal li dalwaqt ser jgħamlu l-Ewwel Tqarbina.

Il-Ħadd li ġej niċċelebraw JUM L-OMM. Għalhekk il-Kummissjoni Familja qed tistieden lill-ommijiet kollha bil-familji tagħhom biex jattendu l-quddies tad-9.30am jew tal-11.00am, li fihom ser isir talba speċjali għalihom.

Il-ġabra b’risq il-poplu tal-Ukranja kienet €600. Grazzi ħafna.

Ħarġu l-applikazzjonijiet għall-Isports Day li ser norganizzaw nhar l-14 ta’ Mejju fil-bitħa ta’ Villa Schinas, fi Triq Rudolfu.
……………………………..

christmas-bazaar-imageAttivitajiet tal-festa

Bħalissa qed isir il-bazaar fis-Sala Padova bejn it-8am u t-8pm, li fih tistgħu ssibu ħafna affarijiet għal bejgħ.

Nhar il-Ġimgħa fis-7.30pm ġewwa s-Sala tal-Każin ser isir rally tal-festa u wara ikla bejn il-ħbieb għal prezz ta’ €12. Nħeġġu lil dawk kollha li jistgħu jagħtu daqqa t’id sabiex jattendu.
……………………………..

4310a82d-2bbb-4fbc-864f-10c0333894c9Anthony Zammit u Mary Imbroll twieldu għall-ħajja ta’ dejjem. R.I.P.