Videos

1120 of 38 items

Irridu nagħżlu

by Administrator

Is-Sitt Ħadd ta’ l-Għid (Sena Ċ). Riflessjoni fuq l-Evanġelju ta’ San Ġwann (14:23-29) minn Dun Pawl Camilleri. Video iffilmjat u editjat minn George Palmier. Iżjed riflessjonijiet fuq l-Evanġelju issibuhom fil-Youtube Channel – Parrocca Iklin Malta.

Gustave Durè

by Administrator

Il-Ħames Ħadd ta’ l-Għid (Sena Ċ). Riflessjoni fuq l-Evanġelju ta’ San Ġwann (13:31-33a, 34-35) minn Dun Pawl Camilleri. Video iffilmjat u editjat minn George Palmier. Iżjed riflessjonijiet fuq l-Evanġelju issibuhom fil-Youtube Channel – Parrocca Iklin Malta.

Fid-Deżert ta’ Makran

by Administrator

Ir-Raba’ Ħadd ta’ l-Għid (Sena Ċ). Riflessjoni fuq l-Evanġelju ta’ San Ġwann (10:27-30) minn Dun Pawl Camilleri. Video iffilmjat u editjat minn George Palmier. Iżjed riflessjonijiet fuq l-Evanġelju issibuhom fil-Youtube Channel – Parrocca Iklin Malta. F’dak iż-żmien, Ġesù qal: “In-nagħaġ tiegħi jisimgħu leħni, u jiena nagħrafhom, u huma jimxu warajja. U jiena nagħtihom il-ħajja ta’ […]

Bill Clinton

by Administrator

It-Tielet Ħadd ta’ l-Għid (Sena Ċ). Riflessjoni fuq l-Evanġelju ta’ San Ġwann (21:1-19) minn Dun Pawl Camilleri. Video iffilmjat u editjat minn George Palmier. Iżjed riflessjonijiet fuq l-Evanġelju issibuhom fil-Youtube Channel – Parrocca Iklin Malta. F’dak iż-żmien, Ġesù raġa’ deher lid-dixxipli ħdejn il-baħar ta’ Tiberija. Dehrilhom hekk: Xmun Pietru, Tumas, li jgħidulu t-Tewmi, Natanjel minn […]

IKUN LI TRID

by Administrator

DAHLA miktuba min Dun Mikiel Galea mill ktejjeb li jinsab fis-Santawarju ta’ Pinu MA’ GESU’ U MA’ MARIJA NIMXU T-TRIQ TAS-SALIB Devozzjoni popolari marbuta maz-zmien tar-Randan u tal-Gimgha Mqaddsa hija l-Via Sagra. Permess tal-Via Sagra, l-insara jimxu fi spirtu ta’ talb, ta’ kontemplazzjoni u ta’ penitenza l-ahhar triq lil mexa Gesu’ ta’ l-istorja, igifieri t-triq […]