2

Talba ta’ San Franġisk Quddiem il-Kurċifiss

O Alla, l-aktar Goli u Glorjuż,
dawwal id-dlamijiet ta’ qalbi,
sawwab fija
fidi vera,
tama ċerta
u mħabba perfetta.

Agħtini, Mulej, li nħoss u nagħraf lilek biex nagħmel ir-rieda vera u mqaddsa tiegħek.