Għall-Fraternita tal-O.F.S. u l-Mistiednin

It-Tlieta 8, ta’ Diċembru 2015
Festa Tal-Immakulata Konċizzjoni

8.45am Niltaqgħu fic-Centru

9.00am “Kif għandu jġib ruħu membru tal-O.F.S. illum”

Taħdita mis-Sinjura Lina Brockdorlf.

10.00am Waqfa għal kafe

10.30am Ċelebrazzjoni Ewkaristika u Taħdita minn Patri Mario Attard OFM Cap.

21.15pm Tmiem.